Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί!

Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό τον εφοδιασμό της ελληνικής γεωργικής αγοράς με υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσματα και ιχνοστοιχεία. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε δική της παραγωγική μονάδα, πράγμα το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να καλύψει τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες στο χώρο της λίπανσης. Οι εξαγωγές των προϊόντων της ξεκίνησαν το 1996 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε περισσότερες από δέκα χώρες του εξωτερικού.

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για πλήρη κάλυψη της ελληνικής αγοράς αλλά και των αγορών του εξωτερικού, η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου, με παράλληλη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ανάμειξης και συσκευασίας κοκκωδών λιπασμάτων, παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων , φυτοχωμάτων και εδαφοβελτιωτικών.

Η επένδυση αυτή έδωσε τη δυνατότητα, στη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ, να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων στον τομέα της θρέψης των φυτών. Ο κατάλογος των προϊόντων της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ εμπλουτίζεται συνεχώς, με γνώμονα την ανεύρεση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα της εταιρείας μας είναι αναγνωρισμένα τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Τα εμπορικά ονόματα BEST, POLY PLANT, PHYTOSPRINT, AGROTOP, είναι ταυτισμένα με την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία.

Τα οργανοχημικά λιπάσματα HUMOZAL, VETO, TERRA, αποτελούν μια νέα πρόταση της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ. Συνδυάζει την ανόργανη με την οργανική λίπανση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα έλλειψης οργανικής ουσίας των ελληνικών εδαφών.

Τα ειδικά προϊόντα θρέψης, SUGAR BEAT, VIOMIX, KEEPER, αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης τροφοπενιών. Αλλά και στον τομέα της εξειδικευμένης θρέψης, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Τα κοκκώδη λιπάσματα NUTRI PLUS, EXTREME, αποτελούν τη βάση για μια ορθολογική λίπανση, εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων σε όλα τα στάδια των καλλιεργειών.

Τα φυτοχώματα και εδαφοβελτιωτικά HYPOT, FIORELLA, ANTHORMON, καθώς και η σειρά HOBBY MARKET ΑΝΘΗΡΟ, αποτελούν την ολοκληρωμένη πρόταση της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ για το αστικό πράσινο και τον ερασιτέχνη κηπουρό.

Τα ειδικά κοκκώδη λιπάσματα BAILER, NEW BOR, FERTI BLUE, FORZA, είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις σημαντικών καλλιεργειών για την ελληνική γεωργία, όπως η ελιά, τα εσπεριδοειδή και το αμπέλι.

Τα υποστρώματα τύρφης JIFFY-TREF αποτελούν εγγύηση ποιότητας στην παραγωγή φυτωρίων για επαγγελματίες παραγωγούς.

Η σειρά κοκκωδών λιπασμάτων SLOWTEC περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα τύπων, με σκοπό την κάλυψη των βασικών λιπαντικών αναγκών όλων των καλλιεργειών και παράλληλο στόχο την μείωση των απωλειών Αζώτου, την αυξημένη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με παράλληλη μείωση της επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα με Νιτρικά.

Η σειρά Unique ενσωματώνει την τεχνολογία των παρεμποδιστών ουρεάσης. Με την εφαρμογή των λιπασμάτων Unique επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών αζώτου υπό μορφή αέριας αμμωνίας και υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρονική περίοδο εφαρμογής του λιπάσματος.

Η σειρά Nutri Plus περιλαμβάνει τύπους που καλύπτουν τις βασικές λιπαντικές απαιτήσεις της καλλιέργειας, έχοντας σαν βάση τις αποδεδειγμένες θρεπτικές απαιτήσεις καθώς και ενδεχόμενες ειδικές λιπαντικές ανάγκες από εδαφικές αναλύσεις.

Η σειρά NEON ενσωματώνει την καινοτόμα τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη προϊόντων με παρεμποδιστές Αζώτου. Τα κοκκώδη λιπάσματα NEON περιέχουν αναστολέα Ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή απωλειών Αζώτου σε μορφή αέριας Αμμωνίας και αναστολέα νιτροποίησης (DCD) για μείωση των απωλειών Αζώτου λόγω έκπλυσης. Η αυξημένη διείσδυση του συνδυασμού των δύο αναστολέων στον κόκκο του λιπάσματος, μέσω της τεχνολογίας PENXCEL δημιουργεί ένα “δίχτυ προστασίας” του Αζώτου.

Η σειρά STAMPA είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ με την εταιρεία STOLLER USA και αποτελεί συνδυασμό της εξελιγμένης τεχνολογίας STOLLER και της τεχνογνωσίας και εμπειρίας της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ. Η ενσωμάτωση παραγόντων τεχνολογίας STOLLER σε κοκκώδη λιπάσματα, μέσω της σειράς λιπασμάτων STAMPA, δίνει την δυνατότητα να εφαρμοσθούν, μέσω της βασικής ή επιφανειακής λίπανσης, προϊόντα που επιδρούν άμεσα στην ορμονική ισορροπία και φυσιολογία του φυτού.

Η στενή σχέση των γεωτεχνικών της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ με τους συνεργάτες της τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), εξασφαλίζει μία συνεχή ροή πληροφοριών, σχετικών με όλες τις εξελίξεις στον τομέα της θρέψης, δίνοντας την δυνατότητα στην εταιρεία να παράγει και να διαθέτει στην αγορά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας.

Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας εμπιστοσύνη στο δυναμικό της, στην ελληνική γεωργία και στους συνεργάτες της και πιστεύοντας πάντα ότι…

Η ΘΡΕΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

[ctu_ultimate_oxi id=”7″]