Εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης, στην καλλιέργεια της Πατάτας

Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., μέλος του ομίλου PHYTOGROUP, συμπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική και διεθνή γεωργική αγορά και αποτελεί σήμερα βασικό  παράγοντα εφοδιασμού προϊόντων θρέψης, υψηλής ποιότητας, που ενσωματώνουν νεωτερισμούς και καινοτομίες. Η εμπειρία και η γνώση του ανθρώπινου δυναμικού της, σε συνδυασμό με τα καινοτόμα προϊόντα που διαθέτει, έχουν κατατάξει την ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.

Για τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., ένας πλήρες πρόγραμμα θρέψης για την καλλιέργεια της πατάτας, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις υψηλές θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας και να στηρίζεται  στον ορθολογικό εφοδιασμό του συνόλου των θρεπτικών συστατικών αυτής.

Η πατάτα (Solanum tuberosum L.), θεωρείται απαιτητικό φυτό σε θρεπτικά στοιχεία, αφομοιώνοντας από το έδαφος υψηλές ποσότητες αυτών, σε σχετικά μάλιστα μικρό χρονικό διάστημα.  Πρωταρχικός στόχος της λίπανσης της καλλιέργειας της πατάτας, είναι η εξασφάλιση πλούσιου και ισχυρού ριζικού συστήματος, συνθήκη απαραίτητη για βελτιωμένη κονδυλοποίηση. 

Συνιστώνται επομένως λιπάσματα, τα οποία θα είναι πλούσια σε Μακροθρεπτικά συστατικά, όπως είναι το Άζωτο, το Κάλιο και ιδιαίτερα ο Φώσφορος. Η σειρά λιπασμάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης Αζώτου SLOWTEC, καλύπτει αποτελεσματικά τις αυξημένες θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας της πατάτας, στο στάδιο έναρξής της. Επιπλέον, επειδή τα λιπάσματα της σειράς SLOWTEC, βασίζονται σε αναστολέα νιτροποίησης (DMPP), βελτιστοποιούν την Αζωτούχα λίπανση, παρέχοντας συνεχή εφοδιασμό Αζώτου στην καλλιέργεια.

Στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, στόχος της λίπανσης, είναι η εξασφάλιση σωστής σχέσης μεταξύ υπέργειου και υπόγειου μέρους του φυτού. Το VITAZYME, είναι ένας καινοτόμος βιοδιεγέρτης, ο οποίος μπορεί να ενισχύσει την παραπάνω συνθήκη. 

Το προϊόν VITAZYME βασίζεται σε:

Με την εφαρμογή του, η καλλιέργεια της πατάτας εξασφαλίζει:

✓ Ενίσχυση φωτοσυνθετικών και ενζυμικών δραστηριοτήτων.

✓ Βελτίωση της αντοχής στο αβιοτικό stress.

✓ Ενίσχυση της δραστηριότητας ωφέλιμων μικροοργανισμών εδάφους.

✓ Αύξηση της ευρωστίας του φυτού.

Επιπλέον, προϊόντα θρέψης, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της κονδυλοποίησης, του μεγέθους και της ποιότητας του κονδύλου, είναι το BEST και το NITROZYME.

Τα λιπάσματα της σειράς BEST, τεχνολογίας PGH, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό «Όλα σε Ένα».

Υψηλή διαλυτότητα, αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων, χαμηλό pH , παρουσία Βιοδιεγερτών – Ρυθμιστών Ανάπτυξης & Σιδήρου σε μορφή EDDHMA, αποτελούν μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σειράς BEST.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα της σειράς BEST, είναι διαθέσιμα σε ποικιλία τύπων που καλύπτουν τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας της πατάτας. Παράλληλα, η εξειδικευμένη επιλογή πρώτων υλών, έχει σαν αποτέλεσμα τα λιπάσματα BEST να είναι χαμηλής αλατότητας, γεγονός που τα καθιστά ιδανική λύση για εδάφη υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

Το NITROZYME, είναι ένα υγρό, oργανικό προϊόν θρέψης, πλούσιο σε φυσικές Κυτοκινίνες (CKs). Με την εφαρμογή του, ενισχύουμε σημαντικά κάθε φυσιολογική δραστηριότητα της καλλιέργειας.

 Ως ρυθμιστής ανάπτυξης με υψηλή συγκέντρωση Κυτοκινινών (CKs), το NITROZYME, συνεισφέρει στη βελτίωση της κονδυλοποίησης, αντισταθμίζοντας παράλληλα το φυτικό stress, ελέγχοντας τα επίπεδα Αιθυλενίου και Αποκοπτικού οξέος (ορμόνες stress).

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ