Τα θαλάσσια φύκη χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα για γεωργική χρήση, προς βελτίωση της εδαφικής γονιμότητας και παραγωγικότητας. (Khan et al., 2009). Υπάρχουν ενδείξεις για τη χρήση θαλάσσιων φυκών στην αρχαία Ιαπωνία, βάσει της θεάς της τροφής «Ukimochi», για την εφαρμογή τους στη γεωργική πράξη στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και σε πολλούς άλλους αρχαίους πολιτισμούς για χρήση… Continue reading Τα εκχυλίσματα Φυκιών ως βιοδιεργέτες

Το Άζωτο (N) είναι ένα στοιχείο με μεγάλη σπουδαιότητα για τη ζωή και το περιβάλλον. Τα φυτά έχουν θεμελιώδη εξάρτηση από αυτό, καθώς είναι το θρεπτικό στοιχείο που χρειάζονται στις μεγαλύτερες ποσότητες. Αποτελεί συστατικό πολλών ενώσεων του φυτικού κυττάρου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα αμινοξέα, οι ορμόνες, τα νουκλεϊκά οξέα και η χλωροφύλλη. Συνεπώς γίνεται κατανοητό… Continue reading Αζωτούχα λίπανση με χρήση καινοτόμων λιπασμάτων παρεμποδιστών Αζώτου.

Οι βιοδιεγέρτες (biostimulants) είναι χημικές ουσίες και μικροοργανισμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργική πρακτική, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτικών οργανισμών. Οι βιοδιεγέρτες δεν είναι καθαρά θρεπτικά συστατικά. Αντιθέτως, διευκολύνουν την πρόσληψη αυτών ή συμβάλλουν ευνοϊκά στην προώθηση της φυτικής ανάπτυξης ή στην μείωση αβιοτικού stress. Επίσης, διατίθενται σε μια ποικιλία συνθέσεων και… Continue reading Οι Βιοδιεργέτες ως καινοτομία στη γεωργία

Τα Αμινοξέα αποτελούν τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών, μιας από τις σημαντικότερες ομάδες βιομορίων των φυτών. Οι πρωτεΐνες ή βιομόρια ¨της πρώτης γραμμής¨ (proteins – J.J. Berzelius 1838) συμμετέχουν σε πολλές σημαντικές πτυχές της λειτουργίας και δομής των φυτών: ενζυμική κατάλυση, φωτοσύνθεση (φερρεδοξίνη), αναπνοή (κυτοχρώματα), κυτταρικά τοιχώματα (λιποπρωτεϊνες), DNA (ιστόνες).  Από τις δυο οπτικά ισομερείς… Continue reading Η σημασία των L-Αμινοξέων στη λειτουργία των φυτών