Εύκολα αφομοιώσιμο, ευκίνητο και αποτελεσματικό Ασβέστιο για τους καρπούς!

Στις αγορές εσπεριδοειδών, χαρακτηριστικά φυσικής εμφάνισης και ποιότητας, όπως είναι το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα, η συνεκτικότητα, τα σάκχαρα και η μετασυλλεκτική τους διάρκεια, συνδέονται στενά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά, την οικονομική τους αξία. Τόσο η διατήρηση, όσο και η ενίσχυση των παραπάνω χαρακτηριστικών, αποτελούν πρωταρχικό καλλιεργητικό στόχο για τους παραγωγούς. 

Σήμερα, η δυνατότητα χρήσης ειδικών σκευασμάτων θρέψης των φυτών, ως ένα αειφόρο και ισχυρό καλλιεργητικό εργαλείο εξελίσσεται ραγδαία, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση και αύξηση των ποιοτικών πτυχών της γεωργικής παραγωγής και φέρνοντας με αυτό τον τρόπο τα γεωργικά προϊόντα, σε μία πιο στενή σύνδεση με τις αγορές και τους καταναλωτές.

Για τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ, η καινοτομία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της. Έχουμε αναπτύξει μία πλήρη σειρά προϊόντων λίπανσης αιχμής, υψηλής ευελιξίας και τεχνολογικού πλεονεκτήματος. Σε αυτή τη σειρά, ξεχωρίζουν προϊόντα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών και ενσωματώνονται άριστα στα προγράμματα διαφυλλικών εφαρμογών Εσπεριδοειδών.

Το CALCIFOL DF είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν θρέψης Ασβεστίου, για διαφυλλικές εφαρμογές, ενισχυμένης αφομοίωσης. Βασίζεται σε μία μοναδική σύνθεση 56% Μυρμηγκικού Ασβεστίου, μορφή η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη απορρόφηση μέσω του φυλλώματος. Το Ασβέστιο ως βασικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων ενισχύει τη συνεκτικότητα των καρπών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον μεταχρωματισμό.

Τι κερδίζουμε με την εφαρμογή του CALCIFOL DF;

Γενική δοσολογία χρήσης: 150 gr /στρέμμα, μέσω διαφυλλικής εφαρμογής.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ