Αποτελέσματα εφαρμογής προγράμματος θρέψης Φυτοθρεπτικής, για καλλιέργεια Αραβοσίτου, καλλιεργητικής περιόδου 2021 – 2022. 

Βασική λίπανση: NUTRIPLUS 28 – 8 – 8 + O,2 Zn

Επιφανειακή λίπανση: STAMPA 40 – 0 – 0 

Βασική λίπανση: NUTRIPLUS 28 – 8 – 8 + O,2 Zn

Επιφανειακή λίπανση: NEON 40 – 0 – 0 

Διαφυλλικές εφαρμογές: STIM 82 MGX, BEST 20 – 20 – 20.

Παρατηρήσεις:

  1. Αυξημένο ύψος φυτών.
  2. Μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια και αυξημένη περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη (ενισχυμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα).
  3. Αυξημένη ευρωστία.
  4. Καλύτερο γέμισμα του σπάδικα.
  5. Υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τον Μάρτυρα.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ