Ιχνοστοιχεία
Σε Στερεά Μορφή

Θρεπτικά ιχνοστοιχεία υψηλής ποιότητας, σε μορφή βρέξιμων κόκκων (WG). Σχηματίζουν χηλικό σύμπλοκο, κατά περίπτωση με τους παράγοντες EDTA, DTPA, EDDHA και εφαρμόζονται για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.

Η παρουσία χηλικού συμπλόκου των Ιχνοστοιχείων βελτιώνει τη διαθεσιμότητά τους σε εφαρμογές διαφυλλικές στο έδαφος και στην υδροπονία.

Στερεό προϊόν θρέψης Σιδήρου, χηλικής μορφής EDDHA (80% ortho-ortho), ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Σιδήρου, χηλικής μορφής EDDHA (70% ortho-ortho), ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Βορίου, μορφής Βορικού Νατρίου και Βορικού οξέος, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Βορίου.
Στερεό προϊόν θρέψης Μολυβδαινίου, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Μολυβδαινίου.
Στερεό προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDΤA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDΤA και EDDHMA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDΤA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDΤA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Μαγνησίου και Ιχνοστοιχείων, σε χηλική μορφή EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Σιδήρου EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDDHMA και DTPA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Ψευδαργύρου EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Ψευδαργύρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Μαγγανίου EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Μαγγανίου.
Πλήρες και ειδικό διαφυλλικό προϊόν θρέψης, υψηλής περιεκτικότητας σε Ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής.
Στερεό προϊόν θρέψης Βορίου και Ψευδαργύρου, σε χηλική μορφή EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Πλήρες και ειδικό διαφυλλικό προϊόν θρέψης, υψηλής περιεκτικότητας σε Ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής.
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X