Χουμικά-Οργανικά
Προϊόντα

Ολοκληρωμένη σειρά οργανικών προϊόντων θρέψης, προερχόμενα από υψηλής ποιότητας οργανική ύλη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα και εξειδικευμένες λύσεις για τις καλλιέργειες, σχετιζόμενη ολιστικά με τη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους.

Στην περίπτωση των διαφυλλικών εφαρμογών, η χρήση τους αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα της λίπανσης μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών.

Εξειδικευμένο υγρό σκεύασμα Φουλβικών οξέων και Πολυσκαχαριτών, φυτικής προέλευσης.
Υγρό σύμπλοκο Αζώτου, Καλίου και Οργανικού παράγοντα φυτικής προέλευσης.
Πλήρες και ειδικό διαφυλλικό προϊόν θρέψης, υψηλής περιεκτικότητας σε Ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής.
Ειδικό υγρό σκεύασμα Φουλβικών οξέων, φυτικής προέλευσης.
Εξειδικευμένο σύμπλοκο Αζώτου, Φωσφόρου και Καλίου, με παρουσία οργανικών παραγόντων.
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, εκχυλίσματος Χουμικών, Φουλβικών από Λεοναρδίτη.
Στερεό προϊόν θρέψης Μαγνησίου και Ιχνοστοιχείων, σε χηλική μορφή EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, εκχυλίσματος Χουμικών, Φουλβικών από Λεοναρδίτη.
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, εκχυλίσματος Χουμικών, Φουλβικών από Λεοναρδίτη.
Εξειδικευμένο οργανικό προϊόν θρέψης, εκχυλίσματος φυκών Ascophyllum nodosum, μορφής flakes.
Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν θρέψης, εκχυλίσματος φυκών Ascophyllum nodosum.
Εξειδικευμένο οργανικό προϊόν θρέψης, εκχυλίσματος φυκών Ascophyllum nodosum.
Ειδικά σχεδιασμένο σκεύασμα Αμινοξέων, φυτικής προέλευσης, σε υδατοδιαλυτή μορφή.
Υγρό σκεύασμα Αμινοξέων, φυτικής προέλευσης, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές στην υδρολίπανση.
Σκεύασμα Αμινοξέων, φυτικής προέλευσης, ειδικά σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές.
Ειδικό οργανικό προϊόν θρέψης, υδατοδιαλυτής μορφής.
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X