Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για πλήρη κάλυψη των αναγκών της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς σε προϊόντα λίπανσης, η Φυτοθρεπτική απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής και στον Ισθμό Κορίνθου.

Η επένδυση αυτή έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων στον τομέα της θρέψης καλλιεργειών.

Ασπρόπυργος Αττικής

Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των κεντρικών δομών της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής αναπτύχθηκε η νέα εργοστασιακή μονάδα υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, με 4 γραμμές παραγωγής, δυναμικότητας 10.000 τόνων ετησίως και παράλληλη στέγαση της διοίκησης της εταιρείας σε νέα γραφεία.

Ισθμός Κορίνθου

Το επόμενο επενδυτικό βήμα που είχε θέσει η εταιρεία, με στόχο την ολοκλήρωσή του έως το τέλος του 2019 ολοκληρώθηκε και αφορά στην κτιριακή επέκταση στις εγκαταστάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου, με δυνατότητα αποθήκευσης άνω των 30.000 τόνων και με παράλληλη εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής και ενσάκισης κοκκωδών λιπασμάτων, διπλασιάζοντας έτσι την παραγωγική της δυνατότητα.
Ένας όμιλος εταιριών
3 εργοστασιακές μονάδες
2 γραμμές ενσάκισης
4 γραμμές παραγωγής
2 logistic center
70 εργαζόμενοι