Ferri – Green

Ferri – Green

Το Ferri-Green είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν θρέψης Σιδήρου, μορφής EDDHA (80% ortho-ortho) και διαλυτών κόκκων (microganular), ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου. Λόγω της εξειδικευμένης αυτής μορφής, ο Σίδηρος καθίσταται διαθέσιμος για τις περισσότερες καλλιέργειες, ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες pH και θερμοκρασίας.

Ο Σίδηρος (Fe) έχει πολλές σημαντικές λειτουργίες, σχετικά με την ανάπτυξη φυτών. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του στη φωτοσυνθετική διαδικασία. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται στο ενεργό μέρος ενός ενζύμου, το οποίο καταλύει το πρόδρομο μόριο της βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης και ως εκ τούτου η έλλειψή του προκαλεί χλώρωση.

 

Η εφαρμογή του Ferri-Green εξασφαλίζει:

 

  • Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα αφομοίωσης και μετακίνησης Σιδήρου, ως αποτέλεσμα της παρουσίας EDDHA παράγοντα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό προϊόν για εφαρμογές στο έδαφος.
  • Άριστη διαλυτότητα και ομοιογένεια στο διάλυμα, λόγω της microgranular μορφής του.
  • Ασφαλές προϊόν στις συνιστώμενες δόσεις – μηδενικές περιπτώσεις φυτοτοξικότητας.
  • Πλήρες βιοδιασπώμενο προϊόν.

 

*Προϊόν εγκεκριμένο για Βιολογική Γεωργία σε χώρες της Ε.Ε βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2092/91.

Θρεπτικά Ιχνοστοιχεία

Fe
6% EDDHMA
Ferrum
6% EDDHMA

Σημαντικές πληροφορίες

Εφαρμογή

Βιολογικό Προϊόν
Βιολογικό Προϊόν
Διαφυλλικά
Διαφυλλικά
Υδρολίπανση
Υδρολίπανση
X
X
Δελτία
Δεδομένων Ασφαλείας
Παρέχονται στον Επαγγελματία Χρήστη εφόσον ζητηθούν. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή αποστείλετε email στο info@phytothreptiki.gr