Οργανοχημικά Λιπάσματα

Οργανοχημικά λιπάσματα υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, κατάλληλα για χρήση στις βασικές λιπάνσεις όλων των καλλιεργειών.

Οργανοχημικά λιπάσματα αποτέλεσμα μίας εξειδικευμένης παραγωγικής διαδικασίας, η οποία αφορά το συνδυασμό οργανικών και ανόργανων συστατικών.
Οργανοχημικά λιπάσματα αποτέλεσμα μιας εξειδικευμένης παραγωγικής διαδικασίας, η οποία αφορά το συνδυασμό οργανικών και ανόργανων συστατικών.
Οργανοχημικά λιπάσματα αποτέλεσμα μιας εξειδικευμένης παραγωγικής διαδικασίας, η οποία αφορά το συνδυασμό οργανικών και ανόργανων συστατικών.
Το Biogen είναι ένα Βιολογικό Οργανοχημικό λίπασμα, μορφής pellet διαμέτρου 2 – 4 mm. Aποτελεί ιδανική λύση για την κάλυψη θρεπτικών απαιτήσεων των βιολογικών καλλιεργειών κατά τις βασικές λιπάνσεις.
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X