Υποστρώματα Τύρφης
Εδαφοβελτιωτικά

Υποστρώματα εμπλουτισμένης μαύρης και ξανθιάς τύρφης κατάλληλα για σπορεία, του οίκου JIFFY INTERNATIONAL καθώς και εξειδικευμένα εδαφοβελτιωτικά για διόρθωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους και αύξηση της γονιμότητας του.

Υψηλής ποιότητας σειρά μειγμάτων τύρφης.
Οργανικό βελτιωτικό, πλούσιο σε Χουμικά και Φουλβικά οξέα.
Το Ανθορμόν είναι ένας Οργανοχουμικός μεταπλάστης του εδάφους, ο οποίος αντικαθιστά τη φυσική κοπριά, αποφεύγοντας ορισμένα μειονεκτήματά της.
Κοκκοποιημένο Ασβεστούχο και Μαγνησιούχο βελτιωτικό εδάφους.
Θειάφι, ως προϊόν εδαφοβελτίωσης και λίπανσης Θείου.
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X