Υδατοδιαλυτά
Λιπάσματα

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα ταυτισμένα με την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία της Φυτοθρεπτικής, με τεχνολογικά πλεονεκτήματα, στοχεύοντας στην πλήρη αξιοποίηση του γενετικού δυναμικού των φυτών.

Αποτελούν ιδανική λύση λίπανσης ακριβείας αφού διαφορετικοί τύποι σε διαφορετικές συγκεντρώσεις εφαρμόζονται σε επιλεγμένα φαινολογικά στάδια των καλλιεργούμενων φυτών.

Τα λιπάσματα της σειράς BEST, τεχνολογίας PGH, είναι αποτέλεσμα μιας αδιάλειπτης προσπάθειας της εταιρείας μας, να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό «Όλα σε Ένα».
Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα Poly-Energol, έχουν κατορθώσει διαχρονικά να ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις των καταναλωτών και να επιβεβαιώνουν διαρκώς την υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητά τους.
PHYTO-SPRINT, ένα μοναδικό υδατοδιαλυτό λίπασμα προερχόμενο από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας και διαλυτότητας.
Phyto-Sprint foliar, ένα ειδικά σχεδιασμένο υδατοδιαλυτό λίπασμα για διαφυλλικές εφαρμογές, προερχόμενο από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας και διαλυτότητας.
Η σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων POLY-PLANT, αποτελεί βασικό και διαχρονικό θεμέλιο του μεγάλου καταλόγου των προιόντων μας. Αφορά λιπάσματα πλούσια, αξιόπιστα και διαχρονικά όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία.
Η σειρά λιπασμάτων Phyto-Acidas, παρασκευάζεται από ξεχωριστές πρώτες ύλες υψηλής διαλυτότητας και καθαρότητας, σε συνδυασμό με θρεπτικά Ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής EDTA.
Οι σειρές υδατοδιαλυτών λιπασμάτων Bonus και Agro-Top αποτελoύν βασικό και διαχρονικό θεμέλιο του μεγάλου καταλόγου των προιόντων μας. Αφορούν λιπάσματα πλούσια, αξιόπιστα και διαχρονικά όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία.
Σειρές υδατοδιαλυτών λιπασμάτων οι οποίες αποτελoύν βασικό και διαχρονικό θεμέλιο του μεγάλου καταλόγου των προϊόντων μας. Αφορούν λιπάσματα πλούσια, αξιόπιστα και διαχρονικά όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία.
Η σειρά προϊόντων θρέψης Phyto, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων και σταθερών συνεργασιών της εταιρείας μας με τους μεγαλύτερους οίκους παραγωγής λιπασμάτων παγκοσμίως.
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X