Τεχνολογίες

texnologia-top-banner-img

Η Φυτοθρεπτική βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση καινοτόμων λιπασμάτων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα λίπανσης των καλλιεργειών τα τελευταία 30 χρόνια.

Διανύουμε μια εποχή που απαιτεί καινοτομία, διεθνισμό και παγκόσμια αντίληψη. Μια εποχή που απαιτεί συνεργασίες οι οποίες καλούνται να λύσουν πλέον παγκόσμια προβλήματα της Γεωργίας. Μιας εποχής που απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις που να σέβονται τον παραγωγό, τις καλλιέργειες, τους φυσικούς πόρους και φυσικά τον καταναλωτή.

PGH Technology

Ειδικά επιλεγμένος συνδυασμός βιοδραστικών οργανικών μορίων – μεταβολικών ενισχυτών των φυτών. Η σταθερή και φυσική δομή της τεχνολογίας PGH, συνδυάζεται με την υψηλή θρεπτική αξία του υδατοδιαλυτού λιπάσματος BEST, βελτιώνοντας σημαντικά τις ιδιότητές του. Το τελικό αποτέλεσμα, επηρεάζει μία σειρά από φυσιολογικές διεργασίες των φυτών όπως:

  • Αποτελεσματικότερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.
  • Ενισχυμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα.
  • Ορμονική ισορροπία, μέσω της επαγωγής βιοσύνθεσης ορμονών ανάπτυξης Κυτοκινινών (CKs) και Αυξινών (ΙΑΑ), επιδρώντας σημαντικά σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών.
  • Ενίσχυση αντοχής των φυτών στο αβιοτικό stress (απορρόφηση ελεύθερων μορφών οξυγόνου ROs).
  • Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων.

STIM Technology

Η χρήση της τεχνολογίας STIM, εξασφαλίζει μοναδικά οφέλη για τις καλλιέργειες. Ενισχύει τις φυσιολογικές διεργασίες τους, την αντοχή τους στο αβιοτικό stress, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη συνολική ευρωστία και επίδοσή τους, σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης. Η τεχνολογία STIM βασίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό οργανικών μορίων ιδιαίτερα χαμηλού μοριακού βάρους (κάτω των 800 DALTON), όριο μεγιστοποίησης της αφομοίωσης των θρεπτικών συστατικών από τα στομάτια του φυλλώματος. Επιπλέον, δρα σημαντικά και ως υποβοηθητικός παράγοντας ενίσχυσης αποτελεσματικότητας αγροχημικών σκευασμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας.

PLA Technology

Ειδικά σχεδιασμένος συνδυασμός ενός ισχυρά αρνητικά φορτισμένου οργανικού μορίου και Λιγνοσουλφονικού οξέος, χαμηλού μοριακού βάρους. Η τεχνολογία PLA, συμπλοκοποιεί και ενισχύει την αφομοίωση θρεπτικών συστατικών Αζώτου, Φωσφόρου, Καλίου και Μεσο-Ιχνοστοιχείων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους και της δραστηριότητας των ωφέλιμων μικροοργανισμών. Μέσω της ελευθέρωσης ισχυρών θέσεων προσρόφησης ιόντων Φωσφόρου, η τεχνολογία PLA, αυξάνει την διαθεσιμότητά του. Επιπλέον, σταθεροποιεί το pH του εδάφους και μπορεί δράσει σημαντικά ως υποβοηθητικός παράγοντας ενίσχυσης αποτελεσματικότητας αγροχημικών σκευασμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας.

Stoller Technology

Επιλογή και ενσωμάτωση ειδικών ρυθμιστών της ανάπτυξης των φυτών, οι οποίοι στοχεύουν με πληρότητα και ακρίβεια, τόσο στην επαναφορά και διατήρηση της ορμονικής τους ισορροπίας, όσο και στη βελτιστοποίηση της λίπανσης (Nutrient Use Efficiency, NUE). Τα φυτά εξασφαλίζουν ενίσχυση της αντοχής τους στο αβιοτικό stress, ορμονική ισορροπία και κατ’επέκταση αυξημένη παραγωγή και ποιότητα.

Penxcel Technology

Η τεχνολογία PENXCEL είναι μία καινοτόμα σύνθεση διπλού συνδυασμού αναστολέα Ουρεάσης (NBPT) και Νιτροποίησης (DCD & DMPP). Το μοναδικό formulation του, βασίζεται σε δραστικές ουσίες ισχυρής διεισδυτικότητας στον κόκκο. Με αυτό τον τρόπο, η δομή του είναι εξαιρετικά σταθερή και προστατεύεται στο χρόνο. Δημιουργώντας ένα διπλό “δίχτυ προστασίας” του Αζώτου, μειώνονται δραστικά οι απώλειες Αζώτου στην ατμόσφαιρα υπό τη μορφή Αμμωνίας, αλλά και οι απώλειες Αζώτου από το έδαφος λόγω έκπλυσης Νιτρικών. Η καλλιέργεια εξασφαλίζει συνεχή και πλήρη τροφοδότηση με Αζωτούχο λίπανση, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται οικονομία στις εφαρμογές, προστατεύεται το περιβάλλον και οι αποδόσεις αυξάνονται σημαντικά.