Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εξαγωγική δραστηριότητα

Εξαγωγική δραστηριότητα

…με παρουσία σε πάνω από 20 χώρες!

Πέραν της δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά, από το 1996 η Φυτοθρεπτική με ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα, αναπτύσσεται δυναμικά και με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα των εξαγωγών με παρουσία σε πάνω από 20 χώρες του εξωτερικού.

Έτσι σήμερα, η εταιρεία διατηρεί συνεχή εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκάνια, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Κεντρική Αμερική όπως και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η προσέγγιση των αγορών του εξωτερικού γίνεται στρατηγικά και βάσει της ζήτησης, των ιδιαιτεροτήτων, των αναγκών και των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Exports Map