Κοκκώδη Λιπάσματα

Ανόργανα κοκκώδη λιπάσματα τα οποία έχουν κατορθώσει διαχρονικά, να ξεχωρίσουν και να επιβεβαιώσουν την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η σειρά κοκκωδών λιπασμάτων Neon, ενσωματώνει την μοναδική τεχνολογία PENXCEL, αποτελώντας την τελευταία εξέλιξη προϊόντων θρέψης παρεμποδιστών Αζώτου.
Unique, ειδικά σχεδιασμένα κοκκώδη λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης Αζώτου με αναστολέα Ουρεάσης (NBPT), για βελτιστοποίηση της Αζωτούχας λίπανσης.
Ειδικά σχεδιασμένα κοκκώδη λιπάσματα, τα οποία ενσωματώνουν στη σύνθεσή τους τη μοναδική τεχνολογία PLA.
Slowtec, μία μοναδική σειρά κοκκωδών λιπασμάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης Αζώτου, με αναστολέα νιτροποίησης (DMPP) για βελτιστοποίηση της Αζωτούχας λίπανσης.
Πλήρης σειρά ανόργανων και σύνθετων κοκκωδών λιπασμάτων, υψηλής διαλυτότητας Φωσφόρου.
Τα καινοτόμα προϊόντα θρέψης STAMPA, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Φυτοθρεπτικής με την εταιρεία Stoller USA και αποτελούν συνδυασμό της εξελιγμένης τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας και εμπειρίας της Φυτοθρεπτικής.
Ανόργανα σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα, άριστων ποιοτικών χαρακτηριστικών και υψηλής διαλυτότητας Φωσφόρου, προσφέροντας ευελιξία και οικονομικές λύσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα της λίπανσης. 
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X