Υγρά Λιπάσματα
Εναιωρήματα Ιχνοστοιχείων

Σε απάντηση στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του κλάδου των εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης (specialty products), η Φυτοθρεπτική έχει αναπτύξει έναν πλούσιο κατάλογο λιπασμάτων υψηλής ποιότητας, μορφής εναιωρημάτων - διαλυμάτων υψηλής συγκέντρωσης, ειδικά σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών και να προσφέρουν λύσεις, σε κάθε αντικείμενο της λίπανσης.

Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης Αζώτου βραδείας απελευθέρωσης, από πολυμερισμένες μορφές Ουρίας.
Αζωτούχο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης εμπλουτισμένο με Βόριο και Ψευδάργυρο.
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, Βοριούχου αιθανολαμίνης και Μολυβδαινίου, κατάλληλο για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Βορίου και Μολυβδαινίου.
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, Βοριούχου αιθανολαμίνης, κατάλληλο για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Βορίου.
Εξειδικευμένος βιοδιεγέρτης, σύνθεσης εκχυλισμάτων φυτών.
Υγρό προϊόν θρέψης Ψευδαργύρου-Βορίου χηλικής μορφής.
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης Φωσφόρου, Ασβεστίου, Βορίου και Ψευδαργύρου.
Υγρό σκεύασμα Πυριτίου σε ολιγομερή μορφή Πυριτικού οξέος.
Ειδικό προϊόν θρέψης Καλίου, σε σύμπλοκο με αμινοξέα.
Εξειδικευμένο λίπασμα συμπλόκου Ασβεστίου με Φουλβικά οξέα. 
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης Ασβεστίου και Μαγνησίου, σε σύμπλοκο με Αμινοξέα.
Specialised Phosphorus and Calcium complex nutrition product
Πλήρες και ειδικό διαφυλλικό προϊόν θρέψης, υψηλής περιεκτικότητας σε Ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής.
Ειδικό προϊόν θρέψης Μαγνησίου, εμπλουτισμένο με Ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής.
Υγρά σκευάσματα Θειοθειικού Καλίου
Διάλυμα Νιτρικού Μαγνησίου
Διάλυμα Νιτρικού Ασβεστίου
Διάλυμα Νιτρικού Ασβεστίου και Μαγνησίου
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X