Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Our Brands
TA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μεγαλώνουμε μαζί!

Η Φυτοθρεπτική ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό τον εφοδιασμό της ελληνικής γεωργικής αγοράς με υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσματα και ειδικά προϊόντα θρέψης των καλλιεργειών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε δική της παραγωγική μονάδα, πράγμα το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να καλύψει ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες στον χώρο της θρέψης καλλιεργειών. Οι εξαγωγές των προϊόντων της ξεκίνησαν το 1996 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 20 χώρες του εξωτερικού.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για πλήρη κάλυψη της ελληνικής αγοράς αλλά και των αγορών του εξωτερικού, η Φυτοθρεπτική απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου, με παράλληλη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ανάμειξης και συσκευασίας κοκκωδών λιπασμάτων, παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων , φυτοχωμάτων και εδαφοβελτιωτικών.

Η επένδυση αυτή έδωσε τη δυνατότητα, στη Φυτοθρεπτική, να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων στον τομέα της θρέψης των φυτών. Ο κατάλογος των προϊόντων της Φυτοθρεπτικής εμπλουτίζεται συνεχώς, με γνώμονα την ανεύρεση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας.

Τα προϊόντα θρέψης της Φυτοθρεπτικής είναι αναγνωρισμένα τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Υδατοδιαλυτά

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα ταυτισμένα με την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία της Φυτοθρεπτικής, με τεχνολογικά πλεονεκτήματα, στοχεύοντας στην πλήρη αξιοποίηση του γενετικού δυναμικού των φυτών. Αποτελούν ιδανική λύση λίπανσης ακριβείας αφού διαφορετικοί τύποι σε διαφορετικές συγκεντρώσεις εφαρμόζονται σε επιλεγμένα φαινολογικά στάδια των καλλιεργούμενων φυτών.

Οργανοχημικά λιπάσματα

Οργανοχημικά λιπάσματα υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, κατάλληλα για χρήση στις βασικές λιπάνσεις όλων των καλλιεργειών.

Eιδικά προϊόντα θρέψης

Ολοκληρωμένη σειρά ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδιεγερτών και ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, για βελτίωση της αποδοτικότητας του φυτικού μεταβολισμού, ενίσχυση της αντοχής των φυτών στο αβιοτικό stress, διευκόλυνση της αφομοίωσης των θρεπτικών συστατικών, βελτιστοποίηση ορισμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, καθώς και αύξηση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Υγρά λιπάσματα -εναιωρήματα ιχνοστοιχείων

Σε απάντηση στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του κλάδου των εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης (specialty products), η Φυτοθρεπτική έχει αναπτύξει έναν πλούσιο κατάλογο λιπασμάτων υψηλής ποιότητας, μορφής εναιωρημάτων - διαλυμάτων υψηλής συγκέντρωσης, ειδικά σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών και να προσφέρουν λύσεις, σε κάθε αντικείμενο της λίπανσης.

Βασικά λιπάσματα

Ανόργανα κοκκώδη λιπάσματα τα οποία έχουν κατορθώσει διαχρονικά, να ξεχωρίσουν και να επιβεβαιώσουν την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Εξειδικευμένα κοκκώδη

Κοκκώδη λιπάσματα ειδικά σχεδιασμένα να προσφέρουν λύσεις, σε συγκεκριμένες καλλιεργητικές ανάγκες.

Καινοτόμα κοκκώδη

Κοκκώδη λιπάσματα τα οποία ενσωματώνουν με σταθερότητα καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης λίπανσης Αζώτου, Φυσιολογίας Φυτών, ωφέλιμου μικροβιακού φορτίου κ.α.

Ιχνοστοιχεία σε στερεά μορφή

Θρεπτικά ιχνοστοιχεία υψηλής ποιότητας, σε μορφή βρέξιμων κόκκων (WG). Σχηματίζουν χηλικό σύμπλοκο, κατά περίπτωση με τους παράγοντες EDTA, DTPA, EDDHA και εφαρμόζονται για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών. Η παρουσία χηλικού συμπλόκου των Ιχνοστοιχείων βελτιώνει τη διαθεσιμότητά τους σε εφαρμογές διαφυλλικές στο έδαφος και στην υδροπονία.

Χουμικά - οργανικά προιόντα

Ολοκληρωμένη σειρά οργανικών προϊόντων θρέψης, προερχόμενα από υψηλής ποιότητας οργανική ύλη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα και εξειδικευμένες λύσεις για τις καλλιέργειες, σχετιζόμενη ολιστικά με τη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους. Στην περίπτωση των διαφυλλικών εφαρμογών, η χρήση τους αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα της λίπανσης μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών.

Βιολογικά λιπάσματα

Ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων θρέψης με βιολογική βάση, εξασφαλίζοντας υγεία εδάφους - φυτών, ασφάλεια τροφίμων και Αειφορία στα καλλιεργητικά συστήματα.

Hobby

Λιπάσματα, φυτοχώματα και εδαφοβελτιωτικά για αστική χρήση, σε βολικές συσκευασίες. Προϊόντα φιλικά στον χρήστη και στο περιβάλλον.

Προϊόντα Αιχμής

Νέα σειρά προϊόντων αιχμής της Φυτοθρεπτικής, υψηλού τεχνολογικού πλεονεκτήματος και know - how.
Η στενή σχέση των γεωτεχνικών της Φυτοθρεπτικής με τους συνεργάτες της τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), εξασφαλίζουν μία συνεχή ροή πληροφοριών, σχετικών με όλες τις εξελίξεις στον τομέα της θρέψης, δίνοντας την δυνατότητα στην εταιρεία να παράγει και να διαθέτει στην αγορά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας.

Η Φυτοθρεπτική, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχει εμπιστοσύνη στο δυναμικό της, στην ελληνική γεωργία και στους συνεργάτες της, και βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παραγωγών, απαντώντας στις προκλήσεις μέσα από την...

αξία της Θρέψης.