Πολιτική Απορρήτου

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και τη σχετική ελληνική νομοθεσία (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), το phytothreptiki.com διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τον ΧΡΗΣΤΗ με τη μέγιστη προσοχή, διασφαλίζοντας σε οποιοδήποτε περίπτωση την προστασία και το απόρρητό τους.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο χωρίς να του ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες από το phytothreptiki.com, εκτός εάν υπάρχει ρητή ενημέρωση από το phytothreptiki.com. Το phytothreptiki.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται μόνο όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του, καθώς και όταν προβαίνει σε παραγγελία ως μη εγγεγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς και της σχετικής ενημέρωσης του ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με τη διαδικασία.

2. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το phytothreptiki.com συλλέγει έναν τύπο πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: δεδομένα που δίνει ο χρήστης κατά την αποστολή email μέσω ιστότοπου. Το phytothreptiki.com χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα που παρέχονται από τον ΧΡΗΣΤΗ κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του.

Έχετε την επιλογή να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ή όχι τέτοιες ειδοποιήσεις / ενημερωτικά δελτία από το phytothreptiki.com στέλνοντας το αίτημά σας μέσω e-mail στο info@phytothreptiki.com

3. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το phytothreptiki.com θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Κανένα επιπλέον ή άλλο είδος προσωπικών δεδομένων, εκτός από εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα, δεν συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού του. Το phytothreptiki.com θα χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δώσει συγκεκριμένα τη συγκατάθεσή του για άλλη χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Στην εξαιρετική περίπτωση που το phytothreptiki.com σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής του, για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στην εν λόγω συγκατάθεση, το phytothreptiki.com δεσμεύεται να ενημερώσει τον ΧΡΗΣΤΗ εκ των προτέρων. Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό μόνο κατόπιν σχετικής άδειας.

4. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Το phytothreptiki.com δεν θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Όσον αφορά τους υπάρχοντες πελάτες, το phytothreptiki.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε από τον ΧΡΗΣΤΗ για να τους παρέχει υλικό μάρκετινγκ που σχετίζεται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή ή εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει μέσω του λογαριασμού του εάν θα λάβει ή όχι διαφημιστικό υλικό μέσω email ή sms. Μπορεί επίσης να αντιταχθεί σε αυτήν τη χρήση τη στιγμή της συλλογής και κάθε φορά που του στέλνουν ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει η λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ προτείνεται να ακολουθήσει τις οδηγίες στο e-mail που ελήφθη.

5. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το phytothreptiki.com ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για σκοπούς νομικής συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, η ανίχνευση ή η διερεύνηση ενός εγκλήματος, η απάτη ή οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση των υπηρεσιών και των συστημάτων πληροφορικής. Τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από το phytothreptiki.com για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, για σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών ή για την προστασία ή την επιβολή των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας, της ιδιοκτησίας κ.α.

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το phytothreptiki.com δεν θα συλλέγει ούτε θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός εάν έχει δοθεί γονική συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν το phytothreptiki.com αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το phytothreptiki.com ενδέχεται να επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τον ΧΡΗΣΤΗ («ευαίσθητα δεδομένα»). Τα ευαίσθητα δεδομένα ορίζουν προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για τον προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, υγείας ή σεξουαλικής ζωής ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Για παράδειγμα, το phytothreptiki.com μπορεί να επεξεργαστεί ευαίσθητα δεδομένα που ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δημοσιοποιήσει. Το phytothreptiki.com μπορεί επίσης να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα, όπου απαιτείται, για την υποστήριξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Το phytothreptiki.com μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα ευαίσθητα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ εάν έχει δώσει ελεύθερα τη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή του σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

8. ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος επιτρέπει και ενθαρρύνει τους ΧΡΗΣΤΕΣ να διορθώσουν, να αλλάξουν, να συμπληρώσουν ή να διαγράψουν δεδομένα και πληροφορίες που υποβλήθηκαν. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέξει να διαγράψει ένα στοιχείο πληροφοριών, ο ιστότοπος θα ενεργήσει για τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών από τα αρχεία του phytothreptiki.com. Για την προστασία και την ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ, ο ιστότοπος θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι το άτομο που κάνει τις αλλαγές είναι ο ΧΡΗΣΤΗΣ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του ιστότοπου ή για να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε μέσω του ιστότοπου phytothreptiki.com ή μέσω e-mail στο info@phytothreptiki.com. Η αλλαγή ή διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων μπορεί επίσης να γίνει μέσω της σελίδας εγγραφής. Λάβετε υπόψη ότι το phytothreptiki.com θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για την προστασία του απορρήτου των χρηστών σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης των χρηστών, αλλά η προστασία του ιστότοπου εξαρτάται από αυτούς..

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ως υποκείμενο δεδομένων, ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει. Το phytothreptiki.com θα σεβαστεί τα δικαιώματά του και θα αντιμετωπίσει επαρκώς τις ανησυχίες του. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα του ΧΡΗΣΤΗ που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα διόρθωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από το phytothreptiki.com να διορθώσει τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Το phytothreptiki.com καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση ώστε να είναι ακριβή, πλήρη, επίκαιρα και σχετικά, με βάση τις πιο ενημερωμένες διαθέσιμες πληροφορίες. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει και να διορθώνει τα προσωπικά του δεδομένα εισάγοντας τον προσωπικό του λογαριασμό.

Δικαίωμα περιορισμού: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

(i) η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, ·

(ii) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους, ·

(iii) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ·

(iv) Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία για την περίοδο, το phytothreptiki.com επαληθεύει εάν τα νόμιμα συμφέροντά του υπερισχύουν των δικών τους.

Δικαίωμα πρόσβασης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το phytothreptiki.com, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που διαθέτει, τη διαδικασία ή τον έλεγχό τους, για το σκοπό που χρησιμοποιούνται, από ποιον συλλέχθηκαν (εάν όχι απευθείας από τον ΧΡΗΣΤΗ) και στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί κ.λπ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει από το phytothreptiki.com χωρίς χρέωση αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων. Το phytothreptiki.com διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα λογικό τέλος για τυχόν περαιτέρω αντίγραφα που μπορεί να ζητηθούν.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Με βάση το αίτημα ενός ΧΡΗΣΤΗ, το phytothreptiki.com θα μεταφέρει τα δεδομένα του σε άλλον ελεγκτή εάν είναι τεχνικά εφικτό, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, αντί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει από το phytothreptiki.com να μεταφέρει τα δεδομένα σε άλλον ελεγκτή, στον οποίο θα απευθύνεται απευθείας ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

Δικαίωμα διαγραφής: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από το phytothreptiki.com τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,

(ii) ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να το ασκήσει,

(iii) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, ανακαλεί τη συγκατάθεσή του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία,

(iv) τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα, εκτός εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία,

(v) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία από το phytothreptiki.com,

(vi) ιδίως για νομικές υποχρεώσεις για την εκτέλεση μιας αποστολής · και

(vii) για την πρόσβαση, συμπληρωματικά σε νομικες αξιώσεις.

Δικαίωμα ένστασης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δεδομένου ότι η επεξεργασία δεν γίνεται στη βάση της δικής του συγκατάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση, το phytothreptiki.com δεν θα επεξεργάζεται τα στοιχεία του ΧΡΗΣΤΗ εκτός αν συντρέχουν και αποδεικνύονται νομικοί λόγοι.

Δικαίωμα καταγγελίας σε ρυθμιστική αρχή: Σε περίπτωση ύποπτης κατάχρησης, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να θέσει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Χρονοδιάγραμμα: Το phytothreptiki.com θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει οποιοδήποτε σχετικό αίτημα του ΧΡΗΣΤΗ εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Περιορισμός πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το phytothreptiki.com ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή σε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ λόγω νομικών διατάξεων. Εάν το phytothreptiki.com απορρίψει το αίτημα πρόσβασης του ΧΡΗΣΤΗ, θα ενημερώσει για τους λόγους αυτής της άρνησης.

Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το phytothreptiki.com ενδέχεται να μην μπορεί να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ λόγω των αναγνωριστικών που παρέχουν στην αίτησή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου το phytothreptiki.com δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον ΧΡΗΣΤΗ ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά του να εκτελέσει τα νομικά του δικαιώματα όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, εκτός εάν παρέχονται από τον ΧΡΗΣΤΗ πρόσθετες πληροφορίες που του επιτρέπουν να αναγνωριστεί.

Άσκηση των νομικών δικαιωμάτων του ΧΡΗΣΤΗ: Για να ασκήσει ο ΧΡΗΣΤΗΣ τα νομικά του δικαιώματα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας γραπτώς μέσω e-mail. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσει απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) του phytothreptiki.com στο info@phytothreptiki.com

11. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά, το phytothreptiki.com θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ΧΡΗΣΤΗ εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω νομικών διατάξεων.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και τυχόν σχετικά αιτήματα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) του phytothreptiki.com στο info@phytothreptiki.com.