Βερικοκιά

Βερικοκιά

Η Βερικοκιά (Prunus Armeniaca)

Είναι φυλλοβόλο, οπωροφόρο δένδρο της οικογένειας των Ροδιδών (Rosaceae). Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Μακεδονία, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Καλλιεργείται κυρίως για τους καρπούς της, τα βερίκοκκα, οι οποίοι καταναλώνονται  νωποί, κονσερβοποιημένοι και αποξηραμένοι. Η βερικοκιά χρειάζεται μία ψυχρά περίοδο (ώρες ψύχους) για να βλαστήσει και να καρποφορήσει. Έτσι αναπτύσσεται καλύτερα σε περιοχές με κρύους χειμώνες, αλλά ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Η ορθολογική θρέψη είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς παράγοντες έτσι ώστε να αυξήσουμε την ανάπτυξη και παραγωγικότητα αυτών των δένδρων. Η ορθολογική όμως λίπανσή της είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων. Το πρόγραμμα θρέψης θα πρέπει να στοχεύει στη βελτιστοποίηση των εισροών, στην αύξηση της απόδοσης, της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον τη γονιμότητα του εδάφους και τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Η βερικοκιά είναι απαιτητική  σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία κυρίως όμως έχει υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο και Κάλιο. Τροφοπενίες έχουν παρατηρηθεί και σε στοιχεία όπως το Μαγνήσιο, ο Ψευδάργυρος, το Βόριο, ο Σίδηρος και το Μαγγάνιο. Επιπλέον, η χρήση ειδικών σκευασμάτων θρέψης – βιοδιεγερτών, μεγιστοποιεί το γενετικό δυναμικό της καλλιέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενίσχυση της αντοχής της στο αβιοτικό stress. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές, για την αποθησαύριση θρεπτικών συστατικών στο ριζικό σύστημα.

Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Η αποτελεσματικότητα των λιπάνσεων και οι απαραίτητες διορθώσεις, γίνονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου.

Γιατί η ορθολογική λίπανση της βερικοκιάς εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

  • Ιδιομορφία περιοχής
  • Φυσικοχημικές ιδιότητες εδάφους
  • Μακροχρόνιες παρατηρήσεις
  • Ύψος βροχοπτώσεων
  • Ηλικία δένδρων
  • Ποικιλία
X