Ειδικά Προϊόντα
Θρέψης

Ολοκληρωμένη σειρά ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδιεγερτών και ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, για βελτίωση της αποδοτικότητας του φυτικού μεταβολισμού, ενίσχυση της αντοχής των φυτών στο αβιοτικό stress, διευκόλυνση της αφομοίωσης των θρεπτικών συστατικών, βελτιστοποίηση ορισμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, καθώς και αύξηση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν θρέψης Μυρμηκικού Ασβεστίου.
Στερεό σκεύασμα αμινοξέων φυτικής προέλευσης σε μορφή μικρόκοκκων.
Υγρό συμπυκνωμένο εκχύλισμα του φύκους Norwegian Ascophyllum Nodosum.
Υγρό Οργανικό παρασκεύασμα Κυτοκινινών (ως Κινετίνη).
Υγρό Οργανο-Ανόργανο παρασκεύασμα Μακροστοιχείων, Ιχνοστοιχείων, Φουλβικών οξέων και Ρυθμιστών Ανάπτυξης.
Υγρό μίγμα οργανικών βιοδραστικών ουσιών, εξειδικευμένο για τη διέγερση και ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.
Ειδικό σκεύασμα μείωσης pH και έκπλυσης αλάτων του εδάφους.
Το ADAPT PH, είναι ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο να προστίθενται στα ψεκαστικά διαλύματα, λειτουργώντας ως παράγοντας οξίνισης – επιφανειοδραστικής ουσίας, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δραστικότητα και την αποτελεσματικότητα των φυτοφαρμάκων και διαφυλλικών προϊόντων θρέψης.
Εξειδικευμένος βιοδιεγέρτης, σύνθεσης εκχυλισμάτων φυτών.
Συμπυκνωμένο σκεύασμα L - Αμινοξέων, Εκχυλισμάτων φυκών και Ιχνοστοιχείων.
Εξειδικευμένο υγρό σκεύασμα Πυροφωσφορικού Καλίου.
Υγρό συμπυκνωμένο εκχύλισμα του φύκους Durvillaea Potatorum.
Ειδικό σκεύασμα ρύθμισης του pH των ψεκαστικών διαλυμάτων με δείκτη.
Υγρό σκεύασμα Αμινοξέων, υγρής προέλευσης.
Εξειδικευμένο σκεύασμα Πολυσακχαριτών για διαφυλλικές εφαρμογές.
Εξειδικευμένο υγρό σκεύασμα Πολυσακχαριτών, για εφαρμογές μέσω της υδρολίπανσης.
Εξειδικευμένο υδατοδιαλυτό προϊόν θρέψης Αζώτου, Φωσφόρου και Καλίου με Ιχνοστοιχεία.
Ειδικό στερεό οργανικό σκεύασμα Καλίου με Αμινοξέα.
Εξειδικευμένο Υγρό σκεύασμα Καλίου σε Πυριτικό σύμπλοκο.
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X