Δενδρώδεις
καλλιέργειες

Τα προγράμματα θρέψης που έχουν καταρτιστεί, αναπτύχθηκαν κάτω από το πλαίσιο της πολυετούς εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού της Φυτοθρεπτικής και της συνεχής ανταλλαγής τεχνογνωσίας & know – how, που έχει η εταιρεία με το πεδίο και την πρώτη γραμμή. Η νέα εποχή της γεωργίας απαιτεί καινοτομία, εξειδίκευση και συνεργασίες, οι οποίες καλούνται να δώσουν ολοκληρωμένες λύσεις που σέβονται τον παραγωγό, τις καλλιέργειες, τους φυσικούς πόρους και φυσικά τον καταναλωτή.

Η Φυτοθρεπτική, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας εμπιστοσύνη στο δυναμικό της, στην ελληνική γεωργία, στους συνεργάτες της και πιστεύοντας πάντα…

Στην ΑΞΙΑ της θρέψης!

βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X