Βιολογικά Προϊόντα

Ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων θρέψης με βιολογική βάση, εξασφαλίζοντας υγεία εδάφους - φυτών, ασφάλεια τροφίμων και Αειφορία στα καλλιεργητικά συστήματα.

Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για εξασφάλιση υγιούς ριζόσφαιρας
Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής για εξασφάλιση ορμονικής ισορροπίας σε κάθε καλλιεργητικό στάδιο
Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπικής, για ενίσχυση αντοχής των καλλιεργειών σε συνθήκες stress
Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για ενίσχυση αντοχής των φυτών σε συνθήκες stress , με άμεσο αποτέλεσμα.
Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, Βοριούχου αιθανολαμίνης και Μολυβδαινίου, κατάλληλο για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Βορίου και Μολυβδαινίου.
Στερεό λίπασμα Σιδήρου, χηλικής μορφής EDDHA (80% ortho-ortho), ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου.
Το Biogen είναι ένα Βιολογικό Οργανοχημικό λίπασμα, μορφής pellet διαμέτρου 2 – 4 mm. Aποτελεί ιδανική λύση για την κάλυψη θρεπτικών απαιτήσεων των βιολογικών καλλιεργειών κατά τις βασικές λιπάνσεις.
Στερεό σκεύασμα αμινοξέων φυτικής προέλευσης σε μορφή μικρόκοκκων.
Υγρό Οργανικό παρασκεύασμα Κυτοκινινών (ως Κινετίνη).
Εξειδικευμένο υγρό σκεύασμα Φουλβικών οξέων και Πολυσκαχαριτών, φυτικής προέλευσης.
Εξειδικευμένο οργανικό προϊόν θρέψης, εκχυλίσματος φυκών Ascophyllum nodosum, μορφής flakes.
Ειδικά σχεδιασμένο σκεύασμα Αμινοξέων, φυτικής προέλευσης, σε υδατοδιαλυτή μορφή.
Υγρό σκεύασμα Αμινοξέων, φυτικής προέλευσης, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές στην υδρολίπανση.
Υγρό σκεύασμα Αμινοξέων, υγρής προέλευσης.
Στερεό προϊόν θρέψης Σιδήρου, χηλικής μορφής EDDHA (80% ortho-ortho), ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Σιδήρου, χηλικής μορφής EDDHA (70% ortho-ortho), ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Βορίου, μορφής Βορικού Νατρίου και Βορικού οξέος, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Βορίου.
Στερεό προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDΤA και EDDHMA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDΤA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
Στερεό προϊόν θρέψης Σιδήρου EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Σιδήρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Ψευδαργύρου EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Ψευδαργύρου.
Στερεό προϊόν θρέψης Μαγγανίου EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Μαγγανίου.
Στερεό προϊόν θρέψης Βορίου και Ψευδαργύρου, σε χηλική μορφή EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών.
βιβλίο πρόγραμμα θρέψης φυτοθρεπτικής
X