Αποτελέσματα εφαρμογών Nitrozyme &  Stim Cytokelp σε καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Κερασιάς

Εφαρμογή 100 cc /100L, μετά την πτώση των πετάλων και επανάληψη εφαρμογής μετά από 15 ημέρες

Μάρτυρας
Εφαρμογή 100 cc /100L, μετά την πτώση των πετάλων και επανάληψη εφαρμογής μετά από 15 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

  1. Θεαματική αύξηση μεγέθους καρπών. 
  2. Ενισχυμένη συγκράτηση καρπών.
  3. Πρωίμιση της παραγωγής.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ