Βασική λίπανση Ελιάς και Οργανοχημικά λιπάσματα

Η Ελιά (Olea Europaea L.) είναι ένα φυτό αιωνόβιο, υποτροπικό, αειθαλές και ανεμόφιλο. Τα κύρια προϊόντα που παράγονται από την καλλιέργειά της, είναι το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές. Καλλιεργείται σε ευρεία έκταση στις περιοχές του Ελλαδικού χώρου (60% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων), απασχολώντας ένα μεγάλο κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού.

Υπό ομαλές συνθήκες ο ετήσιος βιολογικός κύκλος της ελιάς, διαιρείται στα ακόλουθα στάδια:

Η ορθολογική θρέψη της ελαιοκαλλιέργειας, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους, έτσι ώστε να αυξήσουμε την ανάπτυξη και την παραγωγικότητά της. Ένα ορθολογικό πρόγραμμα θρέψης θα πρέπει να στοχεύει στην βελτιστοποίηση των εισροών, στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα να προστατεύει το περιβάλλον, τη γονιμότητα του εδάφους και τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας.

Για τη φυσιολογική εξέλιξη, την άριστη ανάπτυξη και τη μέγιστη παραγωγικότητα των ελαιόδεντρων, η προσθήκη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στην ιδανική ποσότητα και αναλογία, είναι απαραίτητη.

Η διαφοροποίηση των οφθαλμών στην ελιά συμβαίνει τον χειμώνα, στάδιο που σύμφωνα με αρκετές αναφορές, είναι κρίσιμη η επάρκεια του Αζώτου. Το Άζωτο (Ν) αποτελεί για την ελιά το σημαντικότερο από τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βλάστηση και την παραγωγή της. Ευνοεί τη βλάστηση, τη διαφοροποίηση των οφθαλμών και τέλος την απόδοση. Η σημαντικότερη βέβαια επίδρασή του, αφορά στην αύξηση του ποσοστού των τέλειων ανθέων. Η έλλειψη Αζώτου στα κρίσιμα στάδια, οδηγεί σε μειωμένη καρποφορία ή σε παρενιαυτοφορία.

Το Κάλιο (Κ2Ο), είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για πολλές φυσιολογικές διεργασίες της ελαιοκαλλιέργειας, όπως η ρύθμιση του κυτταρικού ωσμωτικού δυναμικού και η ενεργοποίηση ενζύμων που εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση, τη διαπνοή και την αναπνοή. Η επαρκής θρέψη Καλίου εξασφαλίζει αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις. Επιπλέον, επηρεάζει τα φυσιολογικά, τα ποιοτικά και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών, γι’ αυτό και είναι ευρέως γνωστό ως «θρεπτικό στοιχείο ποιότητας». Η ανεπάρκειά του, μειώνει άμεσα την παραγωγή και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι.

Το Βόριο (Β) είναι το σημαντικότερο Ιχνοστοιχείο της ελιάς και το πλέον απαραίτητο για την εξέλιξη της ανθοφορίας και της καρπόδεσής της. Η έλλειψή του, αποτελεί τη συχνότερη τροφοπενία του ελαιόδεντρου. Η επίδρασή του μάλιστα είναι άμεση, υποβαθμίζοντας την παραγωγική δυνατότητα του ελαιώνα και μειώνοντας σημαντικά την απόδοση.

Το Μαγνήσιο (MgO), θεωρείται επίσης ένα από τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για τη φυσιολογική εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας. Είναι ένα στοιχείο κρίσιμο για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, συμβάλλοντας επιπλέον στην πρωτεϊνοσύνθεση και στη μεταφορά του Φωσφόρου και υδατανθράκων.

Η ορθολογική βασική λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας αποτελεί συνεπώς, μία καθιερωμένη και αναγκαία καλλιεργητική πρακτική, αποσκοπώντας κατά περίπτωση σε:

Τα Oργανοχημικά λιπάσματα σειράς TERRA και HUMOZAL, είναι αποτέλεσμα μιας εξειδικευμένης παραγωγικής διαδικασίας, η οποία αφορά το συνδυασμό οργανικών και ανόργανων συστατικών. Το τελικό προϊόν έχει τη μορφή pellet, σε διαστάσεις που ευνοούν την ομοιόμορφη διασπορά και διαλυτοποίηση του λιπάσματος, στο έδαφος.

Η εξειδικευμένη διαδικασία παραγωγής τους και η χρήση υψηλής ποιότητας πρώτων υλών, εξασφαλίζει:

Για ενισχυμένα αποτελέσματα παραγωγής και ποιότητας:

TERRA 15 – 5 – 10(S) + 2Mgo + 0,1Fe + 0,1Zn + 0,2B + 20% O.O

HUMOZAL 16 – 6 – 12 + 2MgO + 0,2Fe + 0,2Zn + 0,5B + 15% O.O

Γενική δοσολογία: 2 – 4 kg /δένδρο.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ