Αμπέλι

Αμπέλι

Η καλλιέργεια της Αμπέλου είναι μία από τις παλαιότερες στον κόσμο, με αφετηρία τα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και χρονολογούνται περίπου τη τέταρτη χιλιετία π.χ. Σήμερα, η έκταση των αμπελοκαλλιεργειών στον Ελλαδικό χώρο έχει υπολογιστεί ότι ξεπερνά τα 1.000.000 στρέμματα και το 60% αυτών καταλαμβάνεται από ποικιλίες παραγωγής οίνου. Ειδικότερα, η παραγωγή του οίνου από τους ελληνικούς αμπελώνες υπολογίστηκε ότι ανέρχεται στους 302.493 τόνους το 2016, 297.556 τόνους το 2017 και 300.031 τόνους το 2018 (FAO). Η Άμπελος ανήκει στην οικογένεια Vitaceae. Οι ποικιλίες του γένους Vitis κατηγοριοποιούνται σε οινοποιήσιμες, επιτραπέζιας κατανάλωσης, παραγωγής σταφυλών προς κονσερβοποίηση, παραγωγής χυμού σταφυλών και παραγωγής σταφίδων. Οι προαναφερθέντες ποικιλίες ανήκουν στο είδος Vitis Vinifera και χαρακτηρίζονται ως ποικιλίες της ευρωπαϊκής Αμπέλου. Οι εφαρμογές λίπανσης στο Αμπέλι ξεκινάνε κατά την χειμερινή περίοδο με τη βασική λίπανση. Ακολουθούν σε επόμενο διάστημα οι επιφανειακές εφαρμογές, οι διαφυλλικοί ψεκασμοί και τέλος οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές. Από πλευράς σπουδαιότητας το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Κάλιο, το Μαγνήσιο, το Βόριο, ο Σίδηρος και ο Ψευδάργυρος είναι άκρως απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ομαλή ανάπτυξη των /πρέμνων. Επιπλέον, η χρήση ειδικών σκευασμάτων θρέψης – βιοδιεγερτών, μεγιστοποιεί το γενετικό δυναμικό της καλλιέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενίσχυση της αντοχής της στο αβιοτικό stress. Το ακριβές είδος, η ποσότητα και ο ακριβής χρόνος εφαρμογής προϊόντων θρέψης, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων.

Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Οι δόσεις και τα στάδια ανάπτυξης είναι ενδεικτικά και αναπροσαρμόζονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου. Γιατί η ορθολογική λίπανση εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

  • Αναμενόμενη απόδοση
  • Χαρακτηριστικά εδάφους
  • Πυκνότητα φύτευσης
  • Συνθήκες περιβάλλοντος
  • Στάδιο ανάπτυξης
  • Καλλιεργητική διάρκεια
  • Ποικιλία
X