Εσπεριδοειδή

Εσπεριδοειδή

Στα κοινά Εσπεριδοειδή συγκαταλέγονται πολλά γένη και είδη, μεγαλύτερο όμως καλλιεργητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα είδη του γένους  Citrus. Πρόκειται για αειθαλή καρποφόρα δένδρα όπως η Πορτοκαλιά, η Λεμονιά, η Μανταρινιά, η Φράππα, το Γρέιπ φρουτ, η Νερατζιά κ.α. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή και η καλύτερη ποιότητα των καρπών, χρειάζεται να προσδιοριστούν οι θρεπτικές ανάγκες μιας εσπεριδοφυτείας σε θρεπτικά στοιχεία, έτσι ώστε να καταρτιστεί το ακριβές πρόγραμμα θρέψης ανά καλλιέργεια, ποικιλία και περιοχή. Σε γενικές γραμμές τα Εσπεριδοειδή έχουν μεγάλες θρεπτικές ανάγκες σε Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο. Κατά σειρά σπουδαιότητας, απαραίτητα είναι τα Μικροθρεπτικά στοιχεία, Σίδηρος, Βόριο, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος και Χαλκός. Προσοχή επιπλέον, πρέπει να δοθεί στην ιδιαίτερη ευαισθησία των εσπεριδοειδών σε τοξικότητες Βορίου. Επιπλέον, η χρήση ειδικών σκευασμάτων θρέψης – βιοδιεγερτών, μεγιστοποιεί το γενετικό δυναμικό των καλλιεργειών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενίσχυση της αντοχής της στο αβιοτικό stress. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές, για την αποθησαύριση θρεπτικών συστατικών στο ριζικό σύστημα.

Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Η αποτελεσματικότητα των λιπάνσεων και οι απαραίτητες διορθώσεις, γίνονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου.

Γιατί η ορθολογική λίπανση των εσπεριδοειδών εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

  • Ιδιομορφία περιοχής
  • Φυσικοχημικές ιδιότητες εδάφους
  • Μακροχρόνιες παρατηρήσεις
  • Ύψος βροχοπτώσεων
  • Ηλικία δένδρων
  • Ποικιλία
X