Ροδιά

Ροδιά

Η Ροδιά (Punica granatum Linnaeus)

Είναι φυλλοβόλο, αυτογόνιμο, θαμνώδες δένδρο των Πουνικοειδών (Punicaceae). Στην Ελλάδα, η ροδιά καλλιεργείται κυρίως στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Χίος, Λέσβος, Σάμος), στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στην Αργολίδα, στη Μαγνησία, Εύβοια. Η ορθολογική θρέψη είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς παράγοντες έτσι ώστε να αυξήσουμε την ανάπτυξη και παραγωγικότητα αυτών των δένδρων. Η ορθολογική όμως λίπανσή της είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων. Το πρόγραμμα θρέψης θα πρέπει να στοχεύει στη βελτιστοποίηση των εισροών, στην αύξηση της απόδοσης, της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον τη γονιμότητα του εδάφους και τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Η Ροδιά είναι απαιτητική  σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία κυρίως όμως έχει υψηλές απαιτήσεις σε Κάλιο, Φώσφορο και Άζωτο. Τροφοπενίες έχουν παρατηρηθεί και σε στοιχεία όπως το Ασβέστιο, το Μαγνήσιο, ο Ψευδάργυρος, το Βόριο, ο Σίδηρος και το Μαγγάνιο. Επιπλέον, η χρήση ειδικών σκευασμάτων θρέψης – βιοδιεγερτών, μεγιστοποιεί το γενετικό δυναμικό της καλλιέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενίσχυση της αντοχής της στο αβιοτικό stress. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές, για την αποθησαύριση θρεπτικών συστατικών στο ριζικό σύστημα.

Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Η αποτελεσματικότητα των λιπάνσεων και οι απαραίτητες διορθώσεις, γίνονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου.

Γιατί η ορθολογική λίπανση της ροδιάς εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

  • Ιδιομορφία περιοχής
  • Φυσικοχημικές ιδιότητες εδάφους
  • Μακροχρόνιες παρατηρήσεις
  • Ύψος βροχοπτώσεων
  • Ηλικία δένδρων
  • Ποικιλία
X