Σιτάρι

Σιτάρι

Το Σιτάρι (Triticum ssp.)

Είναι η τρίτη σημαντικότερη καλλιέργεια σιτηρών παγκοσμίως, αποτελώντας βασικό στοιχείο διατροφής για το 36% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σήμερα, η έκταση καλλιέργειάς του ξεπερνά κάθε άλλη καλλιέργεια. Προκειμένου το σιτάρι να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες ενός αυξανόμενου πληθυσμού (αύξηση κατά 1,15% ετησίως), η προβλεπόμενη ζήτηση για το έτος 2022, ανέρχεται σε 1 δις τόνους. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το Σιτάρι κατέχει πρωτεύουσα θέση στην παγκόσμια διατροφή, είναι η δυνατότητα εξασφάλισης πάνω από το 20% των απαραίτητων θερμίδων και πρωτεϊνών στον άνθρωπο, όπως και η ευκολία μεταφοράς και η ικανότητας διατήρησής του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στην Ελλάδα, το σκληρό Σιτάρι (Triticum ssp. durum), καλλιεργείται σήμερα σε εκτάσεις 3.450.000 στρεμμάτων σε σχέση με το μαλακό Σιτάρι (Triticum ssp. aestivum L.), το οποίο καλλιεργείται σε εκτάσεις 1.225.000 στρεμμάτων. Οι εφαρμογές λίπανσης ξεκινάνε κατά την χειμερινή περίοδο με τη βασική λίπανση. Ακολουθούν σε επόμενο διάστημα οι επιφανειακές εφαρμογές. Εξαιρετικά αποτελέσματα δίνουν και οι διαφυλλικές εφαρμογές, ειδικών σκευασμάτων θρέψης – βιοδιεγερτών, οι οποίες μεγιστοποιούν το γενετικό δυναμικό της καλλιέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενίσχυση της αντοχής της στο αβιοτικό stress.

Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Οι δόσεις και τα στάδια ανάπτυξης είναι ενδεικτικά και αναπροσαρμόζονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου. Γιατί η ορθολογική λίπανση εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

  • Αναμενόμενη απόδοση
  • Χαρακτηριστικά εδάφους
  • Πυκνότητα φύτευσης
  • Συνθήκες περιβάλλοντος
  • Στάδιο ανάπτυξης
  • Καλλιεργητική διάρκεια
  • Ποικιλία
X