5 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα εδάφους #World_Soil_Day

“Soil and Water: a source of life “

Με αυτό το μήνυμα, ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) στοχεύει στην ενθάρρυνση των κοινωνιών προς τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και του νερού, στη σημασία της διατήρησης υγιών οικοσυστημάτων και στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων, έχοντας πάντα ως γνώμονα την αειφορία των πόρων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης των Επιστημών Εδάφους (IUSS), με στόχο να τονίσει τη σπουδαιότητα του εδάφους ως κρίσιμου συστατικού του φυσικού συστήματος καθώς και τη καθοριστική συμβολή του στην ανθρώπινη ευημερία. 

Στη Φυτοθρεπτική, γιορτάζουμε τη σημερινή μέρα, συμμετέχοντας ως «Αργυρός Χορηγός» στο 16ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, που διοργανώνεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Στην ημέρα του Συνεδρίου, συμμετέχει η Δήμητρα Κουτσούγερα, Γεωπόνος – Εδαφολόγος της Φυτοθρεπτικής, παρουσιάζοντας δημοσίευση της ερευνητικής μελέτης με τίτλο: Επίδραση διαφορετικών προγραμμάτων λίπανσης στην ανάπτυξη και τη θρεπτική κατάσταση της φράουλας, καλλιεργούμενης υπό συνθήκες τοξικότητας Βορίου. 

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κουτσούγερας, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος, συμμετέχει στη στρογγυλή τράπεζα του Συνεδρίου με θέμα: «Πως η βιομηχανία των προϊόντων λίπανσης αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα»

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ