Αποτελέσματα εφαρμογής πλήρους προγράμματος θρέψης Φυτοθρεπτικής, για την καλλιέργεια της Ελιάς (ποικιλία Κορωνέικη)

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν:

Βασική λίπανση:

Humozal 16-6-12 + 2MgO + 0,2Fe + 0,2Zn + 0,5B + 15% O.O

Επιφανειακή λίπανση:

Neon 40-0-0

Διαφυλλικές εφαρμογές εξειδικευμένων βιοδιεγερτών:

Stim MAX & Stim 82 MGX

Παρατηρήσεις:

  1. Περιορισμένη ανθόρροια και υψηλός βαθμός καρπόδεσης.
  2. Ομοιομορφία καρποφορίας.
  3. Ενισχυμένη ευρωστία δένδρων.
  4. Εξαιρετικά υψηλό φορτίο κατά τη συγκομιδή.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ