Αποτελέσματα εφαρμογής προγράμματος θρέψης Φυτοθρεπτικής, για καλλιέργειες Σιτηρών, καλλιεργητικής περιόδου 2021 – 2022

Σε ξηρικές καλλιέργειες Σιταριού, Βρώμης και Κριθαριού έκτασης, 1500 στρεμμάτων, χρησιμοποιήθηκε το ακριβές πρόγραμμα θρέψης Φυτοθρεπτικής Σιτηρών.

Αναλυτικά οι εφαρμογές:

Βασική λίπανση: STAMPA 20 – 20 – 0 (S)

Επιφανειακή λίπανση: NEON 46 – 0 – 0  (+15 SO3)

Διαφυλλικές εφαρμογές: STIM 82 MGX, STIM MAX, BEST 20 – 20 – 20.

Παρατηρήσεις:

  1. Αυξημένο ύψος φυτών.
  2. Ενισχυμένο αδέλφωμα.
  3. Μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια και αυξημένη περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη (καλύτερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα).
  4. Αποδόσεις που έφτασαν κατά προσέγγιση μέχρι και τα 600 kg /στρέμμα.
  5. Πρωτεϊνική περιεκτικότητα που άγγιξε το 20% επί του συνόλου του καρπού.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ