Χουμικά – Φουλβικά Οξέα
single-post-featured-image

Τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα (humic & fulvic acids), διαδραματίζουν έναν σπουδαίο και ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών. Καλλιέργειες οι οποίες αναπτύσσονται σε εδάφη τα οποία περιέχουν επαρκή ποσότητα Χουμικών (HΑs) και Φουλβικών πρόσθετων (FAs), έχουν αυξημένη αντοχή στο αβιοτικό stress, είναι πιο εύρωστες και εξασφαλίζουν υψηλότερες αποδόσεις. Επιπλέον, η θρεπτική αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συγκομισμένων προϊόντων είναι σημαντικά ενισχυμένα. Η συμβολή των Χουμικών και Φουλβικών πρόσθετων στη γονιμότητα του εδάφους και στη θρέψη των φυτών, σχετίζεται με τις πολλές λειτουργίες που επιτελούν αυτές οι πολύπλοκες αυτές οργανικές ενώσεις, ως ένα βασικό και αναπόσπαστο μέρος του κύκλου της ζωής, στον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα, αναγνωρίζονται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα, ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός υγιούς και γόνιμου εδάφους. Με την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας αυτών των ουσιών, οι οποίες βασίζονται στον Άνθρακα, δίνεται η δυνατότητα της σχεδίασης τόσο προϊόντων, όσο και λύσεων θρέψης για μία πιο βιώσιμη και ορθολογική γεωργία.

Τι είναι τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα;

Τα Χουμικά οξέα (HAs), περιλαμβάνουν ένα μείγμα ασθενών αλειφατικών και αρωματικών καρβοξυλικών οξέων, το οποίο είναι δυσδιάλυτο στο νερό υπό όξινες συνθήκες, αλλά ευδιάλυτο υπό αλκαλικές συνθήκες.

Τα Φουλβικά οξέα (FAs), είναι ένα μείγμα ασθενών αλειφατικών και αρωματικών καρβοξυλικών οξέων, το οποίο είναι ευδιάλυτο στο νερό σε όλες τις συνθήκες pH. Η σύνθεση και το σχήμα τους είναι αρκετά μεταβλητά.

Το μέγεθος των Φουλβικών οξέων (HFs) είναι μικρότερο από τα χουμικά πρόσθετα (HAs), με μοριακά βάρη που κυμαίνονται από περίπου 1.000 έως 10.000. Τα Φουλβικά οξέα (FAs), έχουν περιεκτικότητα σε οξυγόνο διπλάσια από τα χουμικά οξέα (HAs). Έχουν πολλές ομάδες καρβοξυλίου (COOH-) και υδροξυλίου (COH-), επομένως τα Φουλβικά οξέα (FAs) είναι πολύ περισσότερο χημικά αντιδραστικά. Η ικανότητα ανταλλαγής των Φουλβικών οξέων (FAs) είναι υπερδιπλάσια από αυτή των χουμικών οξέων (HAs). Αυτή η υψηλή ικανότητα ανταλλαγής, οφείλεται στον συνολικό αριθμό των καρβοξυλικών (COOH-) ομάδων που υπάρχουν.

Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους των μορίων του Φουλβικού οξέος (FA) μπορούν εύκολα να εισέλθουν τόσο μέσω του ριζικού συστήματος, όσο και μέσω του φυλλώματος. Καθώς εισέρχονται σε αυτά τα φυτικά μέρη, μεταφέρουν Ιχνοστοιχεία από τις επιφάνειες του φυλλώματος, εντός των φυτικών ιστών. Για τους παραπάνω λόγους, τα Φουλβικά οξέα (FAs), κυκλοφορούν ως βασικά συστατικά των υψηλής ποιότητας διαφυλλικών προϊόντων θρέψης των καλλιεργειών.

Η μεγαλύτερη όμως συμβολή των Χουμικών και Φουλβικών οξέων, αφορά την επίδρασή τους στο έδαφος. Έχει υπολογιστεί πως η προσθήκη των παραπάνω χουμικών ενώσεων στο εδαφικό διάλυμα βελτιώνει:

Στη Φυτοθρεπτική η καινοτομία είναι βασικό χαρακτηριστικό της ταυτότητάς μας. Αναπτύσσουμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς, έναν πλούσιο κατάλογο οργανικών προϊόντων θρέψης των καλλιεργειών, με χρήση υψηλής ποιότητας χουμικής και οργανικής ύλης.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ