Ειδική Θρέψη & Βιοδιέγερση, για την καλλιέργεια της Ελιάς

Πλήρες πρόγραμμα εφαρμογών ειδικής θρέψης & βιοδιέγερσης, για τους διαφυλλικούς ψεκασμούς της Ελιάς, με τεχνολογικό πλεονέκτημα και οικονομικό αποτέλεσμα!

Εφαρμογές στο στάδιο έναρξης της Βλάστησης:

 1. BEST 28 – 20 – 10: Premium υδατοδιαλυτή θρέψη.
 2. Stim 82 MGX: Υψηλής ποιότητας Αμινοξέα, για παροχή ενέργειας και μείωση αβιοτικού stress
 3. Solubor DF: Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Βορίου.

Εφαρμογές στο στάδιο Ανθοφορίας:

 1. BEST 20 – 20 – 20: Premium υδατοδιαλυτή θρέψη.
 2. Stim max: Ορμονική ισορροπία για σωστή διαμόρφωση ανθοφορίας και επιτυχή καρπόδεση.
 3. Active power: Ειδικό σκεύασμα θρέψης Βορίου, Ψευδαργύρου και Μολυβδαινίου.

Εφαρμογές στο στάδιο Καρπόδεσης:

 1. BEST 20 – 20 – 20: Premium υδατοδιαλυτή θρέψη
 2. Stim Cytokelp: Ορμονική ισορροπία για ενίσχυση αρχικής ανάπτυξης του καρπού.
 3. Lunar: Ειδική θρέψη Ασβεστίου, τεχνολογίας PGH για ενίσχυση κυτταροδιαίρεσης και συνεκτικότητας καρπού.

Ανάπτυξη καρπού:

 1. BEST 9-15-27+2MgO: Premium υδατοδιαλυτή θρέψη.
 2. Stim Cytokelp: Ορμονική ισορροπία για σωστή αρχική ανάπτυξη του καρπού.
 3. Lunar: Ειδική θρέψη Ασβεστίου, τεχνολογίας PGH για ενίσχυση κυτταροδιαίρεσης και συνεκτικότητας καρπού.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ