Επίδραση εφαρομγής Soil Set σε καλλιέργεια Φράουλας

Αποδεικτικός αγρός εφαρμογής Soil Set, σε καλλιέργεια φράουλας, ποικιλίας A10, περιοχή Λεχαινά Ηλείας.

Μάρτυρας

Παρατηρήσεις:

  1. Συνεχής ριζική ανανέωση.
  2. Ομοιομορφία ανάπτυξης και ισόρροπη σχέση υπέργειου και υπόγειο μέρους του φυτού.
  3. Αυξημένη ευρωστία των φυτών.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ