Επίσημο πειραματικό Stim Cytokelp σε καλλιέργεια πορτοκαλιάς cv. Ναβαλίνα

Περιοχή: Αγρίνιο

Μεταχειρίσεις:

A. Μεταχείριση: Επώνυμο προϊόν ανταγωνισμού Βιοδιέγερσης 1 – 11 σειρές φύτευσης

Β. Μεταχείριση: Stim Cytokelp – 10 σειρές φύτευσης

Γ. Μεταχείριση: Επώνυμο προϊόν ανταγωνισμού Βιοδιέγερσης 2 – 10 σειρές φύτευσης

Παρατηρήσεις:

  1. Μία εφαρμογή όλων των σκευασμάτων
  2. Ημερομηνία εφαρμογής: 14.8.2023
  3. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής: Stim Cytokelp – 50 cc /100L

Μετρήσεις:

  1. 97 σε αριθμό μετρήσεις καρπών, από κάθε μεταχείριση.
  2. Μεταβλητή: Μέγεθος καρπών (mm).
  3. Χρήση παχύμετρου.
  4. Χρήση one-way ANOVA.

ANOVA – SFSCountSumΜέσος όρος (mm)
Προϊόν Ανταγωνισμού 197660968,14
Stim Cytokelp97715974,18
Προϊόν Ανταγωνισμού 297661568,20

Παρατηρήσεις:

1. Αύξηση μέσου όρου μεγέθους καρπού (mm), συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά.

2. Ποσοστό αύξησης μεγέθους: +8,14%

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ