Με έμφαση στην ποιότητα των φρούτων

Στις αγορές φρούτων, χαρακτηριστικά φυσικής εμφάνισης και ποιότητας, όπως είναι το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα, η συνεκτικότητα, τα σάκχαρα και η μετασυλλεκτική τους διάρκεια, συνδέονται στενά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά, την οικονομική τους αξία. Τόσο η διατήρηση, όσο και η ενίσχυση των παραπάνω χαρακτηριστικών, αποτελούν πρωταρχικό καλλιεργητικό στόχο για τους παραγωγούς. 

Σήμερα, η δυνατότητα χρήσης ειδικών σκευασμάτων θρέψης, Ρυθμιστών ανάπτυξης και Βιοδιεγερτών, ως ένα αειφόρο και ισχυρό καλλιεργητικό εργαλείο εξελίσσεται ραγδαία, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση και αύξηση των ποιοτικών πτυχών της γεωργικής παραγωγής και φέρνοντας με αυτό τον τρόπο τα γεωργικά προϊόντα, σε μία πιο στενή σύνδεση με τις αγορές και τους καταναλωτές.

Πως όμως οι Ρυθμιστές Ανάπτυξης – Βιοδιεγέρτες συμβάλλουν στη διατήρηση των παραπάνω ποιοτικών χαρακτηριστικών; Μέσω της διατήρησης της ορμονικής ισορροπίας. Μία από τις πιο σημαντικές φυτικές ορμόνες, η οποία ελέγχει τους παραπάνω ποιοτικούς παράγοντες, είναι η Κυτοκινίνη (CK). Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές για τη στενή σύνδεση της παραπάνω ομάδας ορμονών με τη κυτταρική διαίρεση, τη προώθηση κίνησης σακχάρων και θρεπτικών συστατικών στους καρπούς, την προτροπή καρπών να αποκτήσουν το μέγιστο δυνατό μέγεθός τους, τη μείωση καρπόπτωσης, την αύξηση της συνεκτικότητας και τη βελτίωση της μετασυλλεκτικής διάρκειας στους κλημακτηριακούς καρπούς.

Για τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ, η καινοτομία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της. Έχουμε αναπτύξει μία πλήρη σειρά εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης, υψηλής ευελιξίας και τεχνολογικού πλεονεκτήματος. Σε αυτή τη σειρά ξεχωρίζουν προϊόντα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών και ενσωματώνονται άριστα στα προγράμματα διαφυλλικών εφαρμογών Μηλοειδών και Πυρηνόκαρπων.

STIM CYTOKELP

Για χρήση σε συμβατικά καλλιεργητικά συστήματα.

Ένα νέο και μοναδικό προϊόν, που ενσωματώθηκε στον κατάλογο της Φυτοθρεπτικής, με βασικούς βοηθητικούς παράγοντες ανάπτυξης των φυτών 6% εκχύλισμα Φυκών και 2,5% εκχύλισμα Γιούκας. Το STIM CYTOKELP είναι ένα οργανικό διεγερτικό λίπασμα Αζώτου – Καλίου, το οποίο περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις φυσικών φυτορυθμιστικών ουσιών, όπως η Κινετίνη (2000 ppm). Με αυτό τον τρόπο, το STIM CYTOKELP επιδρά στις φυσιολογικές και βιοχημικές λειτουργίες του φυτού, επάγοντας διεργασίες κυτταρικής διαίρεσης και ανάπτυξης των φυτών, βελτιώνοντας παράλληλα σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών.

Για χρήση σε βιολογικά καλλιεργητικά συστήματα.

Το NITROZYME είναι ένα ιδανικό φυσικό οργανικό σκεύασμα, η εφαρμογή του οποίου ενισχύει σημαντικά κάθε φυσιολογική δραστηριότητα των φυτών. Ως Ρυθμιστής Ανάπτυξης των Φυτών (Plant Growth Regulator) με υψηλή συγκέντρωση Κυτοκινινών (CKs), ελέγχει τα επίπεδα παραγωγής του Αιθυλενίου και του Αποκοπτικού οξέος (ορμόνες γήρανσης των φυτών), περιορίζοντας το stress αβιοτικών παραγόντων. Ταυτόχρονα, επιδρά στις φυσιολογικές και βιοχημικές λειτουργίες του φυτού, επάγοντας διεργασίες κυτταρικής διαίρεσης και ανάπτυξης.

Η εφαρμογή του NITROZYME:

Εφαρμογές για STIM CYTOKELP & NITROZYME:

1. Διαφυλλικά, μετά την πτώση των πετάλων, στο στάδιο καρπιδίου, με στόχο την ανάπτυξη των καρπών, σε δοσολογία 50 – 100 ml /100L ψεκαστικού διαλύματος.

2. Επανάληψη 15 ημέρες μετά, 50 – 100 ml /100L ψεκαστικού διαλύματος.

3. Έναρξη ωρίμανσης, στο στάδιο αρχικού μεταχρωματισμού του καρπού, με στόχο την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, σε δοσολογία 50 – 100 ml /100L ψεκαστικού διαλύματος.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ