Μικροβιολογία εδάφους

ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Από τη σκοπιά της γονιμότητας η εδαφική μικροβιολογία έχει, κυρίως, ενδιαφέρον σε έναν μικρό όγκο εδάφους, τη ριζόσφαιρα: πρόκειται για τον όγκο εδάφους που περιβάλλει τις ρίζες σε απόσταση λίγων χιλιοστών (5mm ή περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις)  και επηρεάζεται από αυτές. Το υπόλοιπο έδαφος, αυτό που δεν φιλοξενεί ρίζες, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια …έρημος απουσίας μικροβιακής δραστηριότητας! Η πληθυσμιακή διαφορά ανάμεσα σε ένα γραμμάριο ριζοσφαιρικού και μη, εδάφους, μπορεί να είναι από 2 έως 1000 φορές περισσότερη υπέρ του πρώτου ανάλογα με την ομάδα μικροοργανισμών που εξετάζουμε: βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, νηματώδεις, ακτινομύκητες, άλγη κλπ. Έτσι για τα βακτήρια π.χ.  η διαφορά αυτή είναι περίπου 1000. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ενώ ο όρος της ριζόσφαιρας δόθηκε πρώτη φορά από τον Γερμανό βιολόγο Hiltner το 1904.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ερμηνεία του φαινομένου θα πρέπει να αναζητηθεί στην παρουσία της ρίζας και την αλληλεπίδρασή της με την μικροχλωρίδα και μικροπανίδα του εδάφους που την περιβάλλει. Τα φυτά προσπαθούν να προσελκύσουν μικροοργανισμούς στο χώρο του ριζικού συστήματος από τη δραστηριότητα των οποίων θα προσποριστούν οφέλη. Ο χώρος της ριζόσφαιρας γίνεται ελκυστικός για τους μικροοργανισμούς χάρη στην αφθονία  ριζικών εκκρίσεων πληθώρας οργανικών ,κυρίως, ενώσεων που θα χρησιμοποιηθούν ως υποστρώματα για εξασφάλιση ενέργειας  και δομικών υλικών για τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά που χαρακτηρίζει το ριζοσφαιρικό έδαφος από το μη τέτοιο και δικαιολογεί το χαρακτηρισμό του ως μια όαση μέσα σε μια έρημο μικροβιακής αδράνειας.

Τα φυτά μπορούν να διαθέσουν από το σύνολο του φωτοσυνθετικού προϊόντος μέχρι και το 50% αυτού στη ρίζα. Αυτό το προϊόν που κατευθύνεται στη ρίζα θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της ρίζας, την αναπνοή της, θα αποθηκευθεί και ένα μέρος από αυτό θα καταλήξει – μέσω ενεργητικών ή παθητικών μηχανισμών – εκτός της ρίζας στην ριζόσφαιρα (rhizodeposition). Μια προσεγγιστική εκτίμηση του ποσού του συνολικού άνθρακα που καταλήγει στη ριζόσφαιρα υπό μορφή διοξειδίου του άνθρακα (αναπνοή) και υπόλοιπων ριζικών αποθέσεων μπορεί να φτάσει  το 40% του συνολικού φωτοσυνθετικά δεσμευόμενου άνθρακα. Οι ουσίες αυτές (root exudates) που αποτίθενται τελικά από τις ρίζες στο έδαφος, ανήκουν σε ένα μεγάλο εύρος ενώσεων. Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην πληθώρα των ενώσεων αυτών: σάκχαρα και πολυσαχαρίτες, αμινοξέα, οργανικά οξέα, λιπαρά οξέα, στερόλες, ένζυμα,  νουκλεοτίδια, σιδηροφόρα, βιταμίνες, αυξίνες, αιθυλένιο, διοξείδιο του άνθρακα και νερό είναι μερικές από αυτές μαζί με ηλεκτρόνια  και πρωτόνια . 

Η ποσότητα τους είναι άμεση αντανάκλαση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας του υπέργειου μέρους και των παραγόντων που την επηρεάζουν: φως, θερμοκρασία, διαθεσιμότητα νερού , θρέψη και κάθε είδους stress.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Μπορούμε να δούμε τις ριζικές εκκρίσεις – όπως τις περιγράψαμε πιο πάνω – σαν μια επένδυση από την πλευρά των φυτών. Και όπως κάθε επένδυση έχει και αυτή ένα … ρίσκο! Έτσι, μεταξύ των μικροοργανισμών που θα ενισχύσουν την παρουσία τους πλησίον της ρίζας είναι πιθανόν να βρεθούν και ζημιογόνοι τέτοιοι , όπως π.χ. παθογόνα εδάφους. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα σύνολο ωφέλιμων επιδράσεων ή επιβλαβών, ή συνηθέστερα, ταυτόχρονα ωφέλιμων και επιβλαβών επιδράσεων από την συνισταμένη των οποίων εξαρτάται ή θρέψη και η υγεία των φυτών.

Από τις πιο γνωστές ωφέλιμες επιδράσεις είναι η δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου από ελεύθερα ή συμβιωτικά αζωτοβακτήρια και  η μυκορριζική συμβίωση που έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ικανότητας των φυτών να απορροφούν φωσφόρο. Επίσης ο έλεγχος εδαφικών παθογόνων   λόγω ανταγωνισμού των παθογόνων αυτών από ριζοσφαιρικούς μικροοργανισμούς μέσω: παραγωγής αντιβιοτικών, σιδηροφόρων , πτητικών ενώσεων καθώς και παρασιτισμού αλλά και ανταγωνισμού θρεπτικών και θέσεων εγκατάστασης πάνω στη ρίζα. Σημαντικές ακόμα ωφέλιμες επιδράσεις είναι η πρόκληση ISR  και η παραγωγή ουσιών που προωθούν την ανάπτυξη των φυτών όπως IAA, γιββερελίνη και κυτοκινίνες.

Στις αρνητικές επιδράσεις περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις παρασιτισμού των φυτών από παθογόνα εδάφους και οι επιδράσεις μικροοργανισμών των οποίων η παρουσία στο χώρο της ρίζας οδηγεί σε μείωση της ανάπτυξης και της παραγωγής χωρίς συμπτώματα νόσου. Είναι γνωστοί ως DRB (deleterious rhizobacteria).

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ!

Αναπόφευκτα, σε όσους ασχολούνται με την θρέψη και την υγεία των φυτών,   προβάλλει η πρόκληση της ενδυνάμωσης των ωφέλιμων μικροοργανισμών της ριζόσφαιρας και της ταυτόχρονης ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιδράσεων των αντίστοιχων επιβλαβών. 

Στη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πως είμαστε πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο!  

Χρησιμοποιώντας δυο πρωτοποριακά προϊόντα επιτυγχάνουμε το στόχο μας με δυο παράλληλες διαδικασίες. 

Με την εφαρμογή του VITAZYME και των βιοδιεγερτών  που περιέχει ενισχύουμε σημαντικά τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών  και αυξάνουμε το παραγόμενο προϊόν που θα καταλήξει στις ρίζες και από εκεί στο έδαφος. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε τη ριζόσφαιρα όσο νωρίτερα γίνεται γι αυτό η εφαρμογή ξεκινά με την μεταφύτευση των ετήσιων καλλιεργειών ή με τη φύτευση πολυετών. 

Ταυτόχρονα εφαρμόζουμε το SOIL SET .  Περιέχει μεταβολίτες και φυσικής προέλευσης ενζυμικά συστατικά από μικροοργανισμούς που επιλέχθηκαν για την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε παθογόνα εδάφους ή για την θετική τους αλληλεπίδραση με την ωφέλιμη μικροχλωρίδα της ριζόσφαιρας. 

Στήνουμε μ΄ αυτόν τον μοναδικό τρόπο ένα πλούσιο , ενεργειακά και υλικά , περιβάλλον των ριζών με μικροβιακή σύνθεση στη κατεύθυνση που θέλουμε. 

Στην ριζόσφαιρα, σε αυτά τα λίγα χιλιοστά από την επιφάνεια της ρίζας κρίνονται η υγεία και η παραγωγικότητα της καλλιέργειάς μας.

Εμείς θα είμαστε εκεί!

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ