Νέα Στρατηγική Μονάδα – Specialty & Sustainable Products (SSP)!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τη νέα στρατηγική μονάδα της Φυτοθρεπτικής, Specialty & Sustainable Products (SSP)!

Η νέα αυτή τη στρατηγική μονάδα, περιλαμβάνει εξατομικευμένες ΛΥΣΕΙΣ μέσω ειδικών προϊόντων βιοδιέγερσης των καλλιεργειών.

Specialty Λύσεις και Sustainable λύσεις.

Η κατηγορία Specialty περιλαμβάνει προϊόντα όπως:

 1. Stim max: Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για ενίσχυση ανθοφορίας-καρπόδεσης και μείωσης φυτοτοξικότητας των καλλιεργειών.
 2. Stim Cytokelp: Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για αύξηση μεγέθους καρπού.
 3. Root Action: Προϊόν εστιασμένο σε συνεχή ριζική ανάπτυξη των καλλιεργειών.
 4. Bye Stress: Προϊόν, για άμεση δράση, ενάντια σε αβιοτικές καταπονήσεις.
 5. Crop Set: Εξασφάλιση ορμονικής ισορροπίας σε κάθε καλλιεργητικό στάδιο.
 6. Active power: B, Zn, Mo για ποιότητα ανθοφορίας.
 7. Lunar: Εξειδικευμένο προϊόν Ασβεστίου, με ενσωματωμένη τεχνολογία pgh.

Ταυτόχρονα στα πλαίσια της στρατηγικής μας «Συνεργαζόμαστε με τη φύση» αναπτύσσουμε προϊόντα που ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένα προγράμματα εφαρμογών, για τη βέλτιστη διαχείριση stress των καλλιεργειών.

Στην κατηγορία Sustainable ανήκουν:

 1. Soil-Set: Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτική, για εξασφάλιση υγιούς ριζόσφαιρας.
 2. Agro-Mos: Ενίσχυση αντοχής των καλλιεργειών σε συνθήκες stress.
 3. Pro-Crop Shield: Ενίσχυση αντοχής των καλλιεργειών σε συνθήκες stress, με άμεσο αποτέλεσμα.
 4. Keeper L-88: Χαλκός σε συμπλοκοποιημένη μορφή γλουκονικού οξέος.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ