Νέες τεχνολογίες ΑΙΧΜΗΣ, στη βιοδιέγερση των καλλιεργειών!

Μία εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Joist Innovation park, της Λάρισας, παρουσία Γεωπόνων – Συνεργατών της Φυτοθρεπτικής, με κύριο σκοπό:

Παρουσίαση του νέου CUSTOM Formulation project της Φυτοθρεπτικής, σχετικά με την ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων τεχνολογιών βιοδιέγερσης, εστιασμένες στις εκτατικές καλλιέργειες, αλλά και όχι μόνο.

Οι παραπάνω τεχνολογίες αφορούν τα νέα προϊόντα βιοδιέγερσης της Φυτοθρεπτικής, Stim max & Stim Cytokelp, η ανάπτυξη των οποίων βασίστηκε στην πολυετή εμπειρία της Φυτοθρεπτικής, στο χώρο της ειδικής θρέψης – βιοδιέγερσης των φυτών.

Η ανάπτυξη των Stim max & Stim Cytokelp, διενεργήθηκε μέσα από 3 άξονες:

Α) Προϊόντα που στοχεύουν στην μείωση φυτοτοξικότητας, αβιοτικού stress και μεγιστοποίηση γενετικού δυναμικού των καλλιεργειών.

Β) Προϊόντα τα οποία στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του συντελεστή επιστροφής της επένδυσης του παραγωγού (ROI).

Γ) Προϊόντα με παροχή σχετικής βεβαίωσης Νέου τύπου Λιπάσματος με Βιοδιεγέρτη (ΦΕΚ Β’ 7778/09.06.2023, 31.6 1Β), κατάλληλα για δηλώσεις στα Οικολογικά σχήματα.

Ενέργειες που ξεχώρισαν:

1. Τοποθέτηση του Ηλία Νασιάρα, Γεωπόνου – Υπεύθυνου πωλήσεων της Φυτοθρεπτικής για τη Θεσσαλία, γύρω από την εισαγωγή και ανάπτυξη των παραπάνω προϊόντων.

2. Τοποθέτηση του Νίκου Κουτσούγερα, Γεωπόνου & Διευθύνων Συμβούλου του PhytoGroup, γύρω από τις δυναμικές προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας με κεντρικό σύνθημα: «Να παράγουμε περισσότερα και ασφαλέστερα, με περισσότερη ΓΝΩΣΗ»

3. Παρουσίαση των τεχνολογιών, προϊόντων, τοποθέτησής τους (positioning) ανά καλλιεργητικό στάδιο και σχετικών πειραματικών & αποδεικτικών, από τον Βασίλη Κουτσούγερα, Γεωπόνο MSc – Υπεύθυνο ανάπτυξης ειδικών προϊόντων της Φυτοθρεπτικής.

4. Οι παρευρισκόμενοι συνεργάτες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθούν την τοποθέτηση των Stim max & Stim Cytokelp, και από το νέο CROP GUIDE BOOK, της Φυτοθρεπτικής. Έτσι η εκδήλωση απέκτησε περισσότερο δυναμικό χαρακτήρα.

5. Τοποθετήσεις και ανταλλαγές εμπειριών χρήσης των προϊόντων – λύσεων, από τους Συνεργάτες – Γεωπόνους.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ