Νέος Οδηγός Τσέπης των καλλιεργειών – Crop Pocket Guide!

Με ιδιαίτερη χαρά, η Φυτοθρεπτική παρουσιάζει τον ΝΕΟ ΟΔΗΓΟ ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ – CROP POCKET GUIDE!

Ένα νέο και πολύτιμο εργαλείο για όλους τους Συνεργάτες μας, το οποίο αφορά την παρουσίαση της νέας στρατηγικής μονάδας της Φυτοθρεπτικής, Specialty & Sustainable Products (SSP)!

Το πρώτο μέρος του νέου οδηγού τσέπης καλλιεργειών, αφορά εξατομικευμένες πληροφορίες για το εκάστοτε SSP προϊόν, ενώ παράλληλα, κάθε προϊόν συνδέεται με μία εξατομικευμένη καλλιεργητική ΛΥΣΗ.

Το δεύτερο μέρος, αφορά πληροφορίες σχετικά με την ορθή τοποθέτηση (positioning) των SSP προϊόντων σε 25 διαφορετικές καλλιέργειες, ανά καλλιεργητικό στάδιο, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο, εστιασμένες λύσεις σε εξατομικευμένα καλλιεργητικά προβλήματα.

Ένας οδηγός ο οποίος καθίσταται πλέον αναγκαίος στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (Integrated Crop management).

Βρείτε τον διαθέσιμο στους συνεργάτες μας!

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ