Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών και αειφορία!

Η αειφορία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής που χαράζουμε. Μέσω των προτάσεών μας σχετικά με την ορθολογική θρέψη των καλλιεργειών, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, στο θέμα της διαχείριση των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη, όλους τους παράγοντες, κάτω από τους οποίους αναπτύσσεται μία καλλιέργεια, η ορθή γνώση των εδαφολογικών συνθηκών, καθίσταται μία από τους πιο σημαντικούς. Γιατί, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια:

Με ποιους τρόπους σχεδιάζεται η σωστή τοποθέτηση ενός προϊόντος; Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται η σωστή δοσολογία εφαρμογής του;

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε επίσκεψη ομάδας της Φυτοθρεπτικής σε βιολογικούς αγρούς καλλιέργειας ρίγανης, στην περιοχή της Λάρισας, σε συνεργασία με τον συνεταιρισμό αγροτών Θεσσαλίας, ΘΕΣΓΗ. Το θέμα της επίσκεψης, αφορούσε τη λήψη εδαφολογικών δειγμάτων, προκειμένου να καθοριστεί τόσο η σωστή τοποθέτηση, όσο και η σωστή δοσολογία, νέων εξειδικευμένων λύσεων και προϊόντων της Φυτοθρεπτικής, αυτών της Alltech Crop Science. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλυφθούν εξειδικευμένες ανάγκες της καλλιέργειας, εστιάζοντας ολιστικά, στο έδαφος, στην επίδοση και στην ενίσχυση της αντοχής των φυτών σε συνθήκες stress.

Συγκεκριμένα στην επίσκεψη, συμμετείχαν:

Από τη Φυτοθρεπτική: 

Βασίλης Κουτσούγερας, Γεωπόνος – Υπεύθυνος ανάπτυξης προϊόντων

Ηλίας Νασιάρας, Γεωπόνος – Υπεύθυνος πωλήσεων στην ευρύτερη περιοχή

Δήμητρα Κουτσούγερα, Γεωπόνος – Εδαφολόγος

Από τη ΘΕΣΓΗ: 

Γεώργιος Κανάκης, Γεωπόνος – Υπεύθυνος τμήματος παραγωγής

Μανώλης Κωσταρέλος – Γεωπόνος

Λεωνίδας Σιώκας – Γεωπόνος

Φωτογραφίες από την παρουσία μας στο πεδίο, κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας!

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ