Προϊόντα θρέψης με τεχνολογικό πλεονέκτημα, ιδανικά για μετασυλλεκτικές εφαρμογές

Αφού ολοκληρωθεί η συγκομιδή στα οπωροφόρα δένδρα, ένα μεγάλο ποσοστό θρεπτικών συστατικών και σακχάρων χάνεται. Ταυτόχρονα το ποσοστό αυτό, ενισχύεται με την φυσιολογική φυλλόπτωση, στην περίπτωση των φυλλοβόλων δένδρων. Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές, θρεπτικών στοιχείων όπως ο Ψευδάργυρος, το Βόριο και το Άζωτο, ενισχύουν σημαντικά την αποθησαύριση θρεπτικών στοιχείων και σακχάρων στο ριζικό σύστημα των φυτών και στο ξύλο, με σκοπό τη μεταγενέστερη αξιοποίησή τους, την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές, εάν γίνουν στο κατάλληλο φαινολογικό στάδιο (όταν υπάρχει φύλλωμα), τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, στα εξής χαρακτηριστικά:

Η Φυτοθρεπτική, συνιστά για μετασυλλεκτικές εφαρμογές, σε οπωροφόρα δένδρα, τα παρακάτω προϊόντα θρέψης, με τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Viomix Active

Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, Βορίου και Μολυβδαινίου

Το Viomix Active, είναι ένα εξειδικευμένο υγρό σκεύασμα, το οποίο βασίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις Βορίου 15%, Ιχνοστοιχείο το οποίο βρίσκεται υπό τη μορφή ενός οργανικού συμπλόκου αιθανολαμίνης και Μολυμβδαινίου, μία μορφή ιδιαίτερα αφομοιώσιμη από τα φυτά. Λόγω παρουσίας αυτού του εξειδικευμένου οργανικού μορίου, το Βόριο αφομοιώνεται και μετακινείται εύκολα εντός του φυτού. Το Viomix Active περιέχει επίσης και 0,5% Μολυβδαίνιο (Μο), ένα από τα βασικότερα και απαραίτητα Ιχνοστοιχεία για την ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών, παρόλο που οι απαιτήσεις των φυτών για αυτό, είναι χαμηλότερες από οποιοδήποτε άλλο θρεπτικό στοιχείο.

To Viomix Active εφαρμόζεται τόσο με διαφυλλικό τρόπο, όσο και με υδρολίπανση.

Γενική δοσολογία: 

Viomix Zn

Υγρό προϊόν θρέψης, Ψευδαργύρου EDTA

Tο VIOMIX Zn είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν θρέψης των καλλιεργειών, χηλικού Ψευδαργύρου, βασισμένο σε μία μοναδική και ισορροπημένη σύνθεση χηλικών παραγόντων. Έχει σχεδιαστεί ειδικά, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τροφοπενιών Ψευδαργύρου. Λόγω των εξαιρετικών προσκολλητικών ιδιοτήτων του, το VIOMIX Zn, εξασφαλίζει ταχεία απορρόφηση μέσω του φυλλώματος και μηδενικές απώλειες λόγω έκπλυσης. Επιπλέον, το VIOMIX Zn, είναι πολύ ασφαλές προϊόν σε σύγκριση με τα συμβατικά αμινο-πολυκαρβοξυλικά χηλικά μέσα.

Το VIOMIX Zn

To VIOMIX Zn εφαρμόζεται τόσο μέσω της υδρολίπανσης, όσο και με διαφυλλικό τρόπο.

Γενική δοσολογία: 

Soil-Set

Εξελιγμένο προϊόν θρέψης, τεχνολογίας εκχυλίσματος ζυμών

Το Soil-Set είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν θρέψης των καλλιεργειών, με μία μοναδική τεχνολογία βακτηριακών μεταβολιτών και φυσικών ενζυμικών συστατικών. Εφαρμόζεται μέσω της υδρολίπανσης, εξασφαλίζοντας στα φυτά:

Γενική δοσολογία: 

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ