Ψύχος & Βιοδιεγέρτες

Η ενίσχυση της αντοχής των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις, είναι ένα αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικό για τη φυσιολογική ανάπτυξη καλλιεργειών, υψηλών απαιτήσεων (high value crops), όπως είναι τα κηπευτικά είδη.

Οι αβιοτικές καταπονήσεις (ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή αλατότητα, ξηρασία κ.ά) δεν επιδρούν αρνητικά μόνο στην απόδοση, αλλά και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, προκαλώντας μορφολογικές, φυσιολογικές και βιοχημικές αλλαγές, υποβαθμίζοντας σημαντικά την εμπορευσιμότητά τους.

Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, οι ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, μειώνουν το μεταβολισμό των φυτών, ενώ ταυτόχρονα καθυστερούν τις φυσιολογικές αποκρίσεις. Χαμηλοί ρυθμοί μεταβολισμού, ως αποτέλεσμα του «ψυχρού» stress, οδηγούν σε αναστολή της δραστηριότητας του φωτοσυστήματος II (φωτοαναστολή). Στις επιπτώσεις ακραία χαμηλών θερμοκρασιών στα φυτά, συμπεριλαμβάνονται και τραυματισμοί στις κυτταρικές μεμβράνες.

Δεδομένου λοιπόν, ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν μπορούν να ελεγχθούν, απαιτούνται διαφορετικές στρατηγικές και σε διαφορετικά επίπεδα, μέσω εξειδικευμένων αγρονομικών εργαλείων, όπως είναι οι Βιοδιεγέρτες (biostimulants).

Η χρήση Βιοδιεγερτών – Ρυθμιστών Ανάπτυξης στη γεωργική πράξη, επηρεάζει μια σειρά από φυτικές φυσιολογικές διεργασίες, όπως η αποτελεσματικότερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, η βελτίωση της απόκρισης των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις, η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αλλά και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων.

Η τρέχουσα ακαδημαϊκή αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο τα εκχυλίσματα φυκών, τα φουλβικά οξέα και τα αμινοξέα επιδρούν στην μείωση αβιοτικού stress, βασίζεται στην ανάλυση ενός περίπλοκου δικτύου μοριακών σημάτων, ενεργοποίησης βιοχημικών και φυσιολογικών διεργασιών.  Σε κυτταρικό επίπεδο, επαγόμενες ενώσεις όπως η προλίνη, η γλυκίνη και η βεταίνη, σταθεροποιούν τις πρωτεΐνες και τις δομές των κυττάρων, διατηρώντας σταθερό το κυτταρικό υδατικό δυναμικό και απορροφώντας τις ελεύθερες μορφές οξυγόνου (ROs). Συνεπώς, μέσω της αντιοξειδωτικής τους δράσης οι βιοδιεγέρτες διασφαλίζουν προστατευτικό ρόλο, γεγονός το οποίο ενισχύεται και με τη συμβολή τους στη δημιουργία προστατευτικών ουσιών στο ψύχος, την αύξηση της θερμοσταθερότητας των κυτταρικών μεμβρανών (μείωση τραυματισμών λόγω ψύξης) κ.ά.

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, φυτά στα οποία εφαρμόστηκαν βιοδιεγέρτες – ρυθμιστές ανάπτυξης παρουσίασαν επιπλέον:

  1. Αυξημένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα (έκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με την διαδικασία της Rubisco).
  2. Αυξημένη περιεκτικότητα σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά.
  3. Επαγωγή βιοσύνθεσης ορμονών ανάπτυξης Κυτοκινινών (CKs) και Αυξινών (ΙΑΑ), δρώντας ανταγωνιστικά σε ορμόνες stress.

Παράλληλα, το pH του εδάφους, αποτελεί ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών, καθώς και την διαθεσιμότητα και αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών. Συνεπώς, η διατήρηση του pH στις επιθυμητές τιμές, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους κάθε ορθολογικού προγράμματος λίπανσης.

Η διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών συστατικών, στο ριζικό σύστημα των φυτών, επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων. Ορισμένα μικροθρεπτικά συστατικά αφομοιώνονται με μεγαλύτερη δυσκολία, κάτω από μη ευνοϊκές συνθήκες. Ο Σίδηρος αποτελεί το πιο συνηθισμένο παράδειγμα. Η χρήση του καινοτόμου χηλικού παράγοντα EDDHMA, καθιστά τον Σίδηρο διαθέσιμο σε ένα μεγάλο εύρος pH  (5-10), προλαμβάνοντας έτσι τις ανεπιθύμητες συνέπειες της τροφοπενίας Σιδήρου.

Για τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, η καινοτομία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της, αναπτύσσοντας προϊόντα με τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Τα λιπάσματα της σειράς BEST, τεχνολογίας PGH, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό «Όλα σε Ένα».

Υψηλή διαλυτότητα, αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων, χαμηλό pH ,παρουσία Βιοδιεγερτών – Ρυθμιστών Ανάπτυξης & Σιδήρου σε μορφή EDDHMA, αποτελούν μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σειρά BEST.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα της σειράς BEST τεχνολογίας PGH, είναι διαθέσιμα σε ποικιλία τύπων που καλύπτουν τις λιπαντικές απαιτήσεις όλων των καλλιεργειών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Εφαρμόζονται τόσο με τη μέθοδο της υδρολίπανσης, όσο και με τη μέθοδο των διαφυλλικών λιπάνσεων. Παράλληλα, η εξειδικευμένη επιλογή πρώτων υλών, έχει σαν αποτέλεσμα τα λιπάσματα BEST να είναι χαμηλής αλατότητας, γεγονός που τα καθιστά ιδανική λύση για εδάφη υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ