Λιπάσματα BEST στην καλλιέργεια της τομάτας

Η τομάτα (Lycopersicon esculentum L.) θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές κηπευτικές καλλιέργειες παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα η επιτραπέζια τομάτα βρίσκεται στη δεύτερη σε έκταση θέση, μετά την πατάτα. Έχει υπολογιστεί, πως σε υπαίθρια καλλιέργεια φθάνει σε αποδόσεις μέχρι και 6 τόνους/στρέμμα, ενώ σε θερμοκηπιακή – υδροπονική καλλιέργεια μπορεί να φθάσει σε αποδόσεις πάνω από 10 τόνους/στρέμμα.

Η τομάτα, είναι καλλιέργεια υψηλών θρεπτικών απαιτήσεων, η ισόρροπη ικανοποίηση των οποίων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και καλής ποιότητας της παραγωγής, σε συνδυασμό με μακρά περίοδο καρποφορίας. Είναι ιδιαίτερα Καλιόφιλο είδος, με ευεργετική επίδραση του Καλίου (Κ) στην ποιότητα των καρπών. Γενικώς, απαιτείται σταθερή θρεπτική τροφοδοσία, η αξιοποίηση της οποίας βασίζεται σε κανονική άρδευση και σε επάρκεια εδαφικής υγρασίας.

Στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης (Άνθηση, Επικονίαση, Γονιμοποίηση, Καρπόδεση), εκτός από τα κύρια μακροθρεπτικά στοιχεία, συνιστάται η εφαρμογή τόσο Ιχνοστοιχείων (Βόριο, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, Χαλκός, Μολυβδαίνιο, Σίδηρος), όσο και βιοδιεγερτικών σκευασμάτων (Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών – Αμινοξέα, Εκχυλίσματα Φυκών, κ.α.). Οι εφαρμογές που γίνονται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης, με την κατάλληλη σύνθεση και ποσότητα, δίνουν άριστα αποτελέσματα.

Η χρήση Βιοδιεγερτών – Ρυθμιστών Ανάπτυξης στη γεωργική πράξη, επηρεάζει μια σειρά από φυτικές φυσιολογικές διεργασίες, όπως η αποτελεσματικότερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, η βελτίωση της απόκρισης των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αλλά και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων.

Η τρέχουσα ακαδημαϊκή αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο τα εκχυλίσματα φυκών, τα φουλβικά οξέα και τα αμινοξέα επιδρούν στην μείωση αβιοτικού και βιοτικού stress, βασίζεται στην ανάλυση ενός περίπλοκου δικτύου μοριακών σημάτων, ενεργοποίησης βιοχημικών και φυσιολογικών διεργασιών.  Σε κυτταρικό επίπεδο, επαγόμενες ενώσεις όπως η προλίνη, η γλυκίνη και η βεταίνη, σταθεροποιούν τις πρωτεΐνες και τις δομές των κυττάρων, διατηρώντας σταθερό το κυτταρικό υδατικό δυναμικό και απορροφώντας τις ελεύθερες μορφές οξυγόνου (ROs).

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, φυτά στα οποία εφαρμόστηκαν βιοδιεγέρτες – ρυθμιστές ανάπτυξης παρουσίασαν επιπλέον:

  1. Αυξημένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα (έκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με την διαδικασία της Rubisco).
  2. Αυξημένη περιεκτικότητα σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά.
  3. Επαγωγή βιοσύνθεσης ορμονών ανάπτυξης Κυτοκινινών (CKs) και Αυξινών (ΙΑΑ), δρώντας ανταγωνιστικά σε ορμόνες stress.

Παράλληλα, το pH του εδάφους, αποτελεί ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών, καθώς και την διαθεσιμότητα και αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών. Συνεπώς, η διατήρηση του pH στις επιθυμητές τιμές, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους κάθε ορθολογικού προγράμματος λίπανσης.

Η διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών συστατικών, στο ριζικό σύστημα των φυτών, επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων. Ορισμένα μικροθρεπτικά συστατικά αφομοιώνονται με μεγαλύτερη δυσκολία, κάτω από μη ευνοϊκές συνθήκες. Ο Σίδηρος αποτελεί το πιο συνηθισμένο παράδειγμα. Η χρήση του καινοτόμου χηλικού παράγοντα EDDHMA, καθιστά τον Σίδηρο διαθέσιμο σε ένα μεγάλο εύρος pH  (5-10), προλαμβάνοντας έτσι τις ανεπιθύμητες συνέπειες της τροφοπενίας Σιδήρου.

Για τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, η καινοτομία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της, αναπτύσσοντας προϊόντα με τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Τα λιπάσματα της σειράς BEST, τεχνολογίας PGH, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό «Όλα σε Ένα».

Υψηλή διαλυτότητα, αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων, χαμηλό pH ,παρουσία Βιοδιεγερτών – Ρυθμιστών Ανάπτυξης & Σιδήρου σε μορφή EDDHMA, αποτελούν μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σειρά BEST.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα της σειράς BEST τεχνολογίας PGH, είναι διαθέσιμα σε ποικιλία τύπων που καλύπτουν τις λιπαντικές απαιτήσεις όλων των καλλιεργειών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Εφαρμόζονται τόσο με τη μέθοδο της υδρολίπανσης, όσο και με τη μέθοδο των διαφυλλικών λιπάνσεων. Παράλληλα, η εξειδικευμένη επιλογή πρώτων υλών, έχει σαν αποτέλεσμα τα λιπάσματα BEST να είναι χαμηλής αλατότητας, γεγονός που τα καθιστά ιδανική λύση για εδάφη υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ