Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: Βασική λίπανση: Humozal 16-6-12 + 2MgO + 0,2Fe + 0,2Zn + 0,5B + 15% O.O Επιφανειακή λίπανση: Neon 40-0-0 Διαφυλλικές εφαρμογές εξειδικευμένων βιοδιεγερτών: Stim MAX & Stim 82 MGX Παρατηρήσεις:

Παρατηρήσεις: Ενισχυμένη φυλλική επιφάνεια. Υψηλότερο ποσοστό Χλωροφύλλης. Αυξημένη παραγωγή. Ενισχυμένη αντοχή σε συνθήκες stress.

Παρατηρήσεις: Συνεχής ριζική ανανέωση. Ομοιομορφία ανάπτυξης και ισόρροπη σχέση υπέργειου και υπόγειο μέρους του φυτού. Αυξημένη ευρωστία των φυτών.

Παρατηρήσεις: Θεαματική αύξηση μεγέθους καρπών.  Ενισχυμένη συγκράτηση καρπών. Πρωίμιση της παραγωγής.

Σε ξηρικές καλλιέργειες Σιταριού, Βρώμης και Κριθαριού έκτασης, 1500 στρεμμάτων, χρησιμοποιήθηκε το ακριβές πρόγραμμα θρέψης Φυτοθρεπτικής Σιτηρών. Αναλυτικά οι εφαρμογές: Βασική λίπανση: STAMPA 20 – 20 – 0 (S) Επιφανειακή λίπανση: NEON 46 – 0 – 0  (+15 SO3) Διαφυλλικές εφαρμογές: STIM 82 MGX, STIM MAX, BEST 20 – 20 – 20. Παρατηρήσεις:

Παρατηρήσεις: Υψηλός βαθμός συγκράτησης ανθέων. Εξαιρετική ανθοφορία και καρπόδεση. Ενισχυμένη παραγωγή και ποιότητα.

Το VITAZYME έχει μελετηθεί σε πάνω από 700 πειραματικούς και αποδεικτικούς αγρούς, κάτω από διαφορετικές αγρονομικές συνθήκες.  Στις φωτογραφίες διακρίνεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, σε διάφορες καλλιέργειες.

Βασική λίπανση: NUTRIPLUS 28 – 8 – 8 + O,2 Zn Επιφανειακή λίπανση: STAMPA 40 – 0 – 0  Βασική λίπανση: NUTRIPLUS 28 – 8 – 8 + O,2 Zn Επιφανειακή λίπανση: NEON 40 – 0 – 0  Διαφυλλικές εφαρμογές: STIM 82 MGX, BEST 20 – 20 – 20. Παρατηρήσεις: Αυξημένο ύψος φυτών. Μεγαλύτερη φυλλική… Continue reading Αποτελέσματα εφαρμογής προγράμματος θρέψης Φυτοθρεπτικής, για καλλιέργεια Αραβοσίτου, καλλιεργητικής περιόδου 2021 – 2022. 

Παρατηρήσεις: Καλύτερη εικόνα θρέψης χωρίς έντονα συμπτώματα τροφοπενιών, Ασβεστίου κυρίως, όπως εμφανίστηκαν στο Μάρτυρα. «Δυνατοί» πλευρικοί βλαστοί, με ανάλογη καρπόδεση. Ομοιομορφία καρποφορίας. 12% αύξηση της απόδοσης συγκριτικά με τον Μάρτυρα.

Παρατηρήσεις: Αυξημένη φυλλική επιφάνεια και βιομάζα, στο αποδεικτικό μέρος του αγρού, εφαρμογής ImproSet. 40% αύξηση μεγέθους κονδύλου, στα φυτά που δέχτηκαν διαφυλλική εφαρμογή ImproSet.