Αντιμετώπιση τροφοπενίας Μαγνησίου στα φυτά

Το μαγνήσιο (Mg) θεωρείται ένα από τα βασικά θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για τη φυσιολογική εξέλιξη μιας καλλιέργειας. Μαζί με το θείο (S) και το ασβέστιο (Ca), ανήκει στα δευτερεύοντα μακροστοιχεία.. Δεδομένου ότι εντός του φυτού είναι ευκίνητο στοιχείο, τα συμπτώματα τροφοπενίας εμφανίζονται πρώτα στα παλαιότερα από τα νεότερα φύλλα. Αρκετά ευαίσθητες καλλιέργειες στην τροφοπενία μαγνησίου θεωρούνται τα σιτηρά (καλαμπόκι), η πατάτα και τα ψυχανθή. 

1. Βασικές λειτουργίες του μαγνησίου

Το μαγνήσιο συμμετέχει ως κρίσιμο θρεπτικό συστατικό στις εξής διεργασίες:

2. Διαθεσιμότητα

Το μαγνήσιο προσλαμβάνεται από το φυτό ως δισθενές ιόν Mg2+ και μεταφέρεται τόσο μέσω του ξύλου (30 ppm), όσο και μέσω του ηθμού (100 ppm). 

Οι μορφές που το μαγνήσιο βρίσκεται στο έδαφος είναι οι εξής:

To εδαφικό pH επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διαθεσιμότητα του μαγνησίου στο έδαφος. Σε εδάφη με χαμηλές τιμές pH, η διαλυτότητα του μαγνησίου μειώνεται καθιστώντας το λιγότερο διαθέσιμο. Επιπλέον το μαγνήσιο παρουσιάζει ανταγωνιστική σχέση με τα κατιόντα του καλίου, του ασβεστίου, του μαγγανίου και του αμμωνίου.

3. Τροφοπενία μαγνησίου

Δεδομένου ότι το μαγνήσιο είναι ευκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό, τα συμπτώματα τροφοπενίας εμφανίζονται πρώτα στα παλαιότερα, από τα νεότερα φύλλα. Συχνά συμπτώματα της τροφοπενίας μαγνησίου (Mg2+) είναι:

  1. Μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων.
  2. Ξήρανση – μάρανση. 
  3. Αύξηση φωτοευαισθησίας στο φύλλωμα. 
  4. Με την ενίσχυση της έντασης του φωτός τα συμπτώματα αυξάνουν. 
  5. Αύξηση λόγου υπέργειου προς ριζικού συστήματος. 
  6. Σοβαρή αναστολή μεταφοράς σακχάρων στα κέντρα έλξης θρεπτικών συστατικών.
  7. Εξασθένιση αντοχής σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις.

Οι καλλιέργειες ποικίλουν ως προς την ευαισθησία τους στο χαμηλό εδαφικό μαγνήσιο. Αρκετά ευαίσθητες καλλιέργειες στην τροφοπενία μαγνησίου θεωρούνται  τα σιτηρά (καλαμπόκι), η πατάτα και τα ψυχανθή.

4. Συμβουλές για την αποτροπή της τροφοπενίας μαγνησίου

Αρχικά προτείνουμε να διεξάγετε κάθε δύο χρόνια εδαφολογική ανάλυση του αγρού σας, έτσι ώστε να έχετε μία πλήρη εικόνα του επιπέδου των θρεπτικών στοιχείων. Συγκρίνετε τους στόχους που έχετε βάλει στην απόδοση με τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων σας και συζητείστε τις διαθέσιμες επιλογές με τον γεωπόνο σας. Επειδή υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ ανεπάρκειας ενός θρεπτικού στοιχείου και τοξικότητας, είναι σημαντικό να εφαρμόσετε τη σωστή ποσότητα μαγνησίου, με το σωστό ρυθμό, χρησιμοποιώντας πάντοτε το σωστό προϊόν.

Το VIOMIX Mg είναι ένα ιδανικό υγρό λίπασμα για ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών που είναι απαιτητικές σε μαγνήσιο, συμβάλλοντας στην επίτευξη της ισορροπημένης θρέψης. Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει σύμπλοκο μαγνησίου 14%, αζώτου 12% και άλλων ιχνοστοιχείων. Εφαρμόζεται διαφυλλικά σε δόση 3 L / tn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό χρήσης του προϊόντος μπορείτε να βρείτε στην καρτέλα «Προϊόντα» στην ιστοσελίδα μας.

Το VIOMIX CaO – MgO είναι ένα υγρό διαφυλλικό λίπασμα, προσαρμοσμένο σε όλες τις καλλιέργειες που είναι απαιτητικές σε μαγνήσιο, συμβάλλοντας στην επίτευξη της ισορροπημένης θρέψης. Περιέχει σύμπλοκο ασβεστίου 17%, μαγνησίου 5% και L – αμινοξέων 10%. Εφαρμόζεται διαφυλλικά σε δόση 3 L / tn.  Το pH του λιπάσματος είναι στο 5,5. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό χρήσης του προϊόντος μπορείτε να βρείτε στην καρτέλα «Προϊόντα» στην ιστοσελίδα μας.

Το NITROMAG είναι ένα υγρό λίπασμα νιτρικού μαγνησίου, περιέχοντας άζωτο 10,5% και μαγνήσιο 13,5%. Είναι όξινο με pH 3 – 4. Εφαρμόζεται κυρίως μέσω στάγδην άρδευσης σε δόση 3 – 5 L / στρέμμα αλλά και διαφυλλικά σε δόση 3 – 5 L / t. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό χρήσης του προϊόντος μπορείτε να βρείτε στην καρτέλα «Προϊόντα» στην ιστοσελίδα μας.

Άλλα προϊόντα θρέψης ψευδαργύρου που διαθέτει η εταιρεία μας είναι: 

To PHYTO MAG 10,5 – 0 – 0 + 15,5 MgO (Νιτρικό μαγνήσιο).

Το NITROMIX (Διάλυμα νιτρικού ασβεστίου και μαγνησίου).

Το KIZERITE (Κοκκώδες λίπασμα για τη βασική λίπανση με 25% μαγνήσιο).

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ