Μελιτζάνα

Μελιτζάνα

Η Μελιτζάνα (Solanum melongena L.)

Είναι ένα ετήσιο, ποώδες φυτό της οικογένειας Solanaceae. Οι διαφορετικές της ποικιλίες παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα σχημάτων και χρωμάτων των καρπών. Αποτελεί ένα τρόφιμο χαμηλό σε θερμίδες, παρέχοντας αρκετά ευεργετικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Είναι μία πλούσια πηγή Καλίου, Μαγνησίου, Ασβεστίου και Σιδήρου. Σε παγκόσμια κλίμακα, το 90% της καλλιέργειάς της συναντάται στην Αμερική, ενώ μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 4% στην Ευρώπη. Έχει υπολογιστεί, πως στην Ελλάδα καλλιεργούνται κάθε χρόνο γύρω στα 30.000 στρέμματα μελιτζάνας. Οι αποδόσεις της και η ποιότητά της είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ορθολογική θρέψη της.

Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Οι δόσεις και τα στάδια ανάπτυξης είναι ενδεικτικά και αναπροσαρμόζονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου. Γιατί η ορθολογική λίπανση εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

  • Αναμενόμενη απόδοση
  • Χαρακτηριστικά εδάφους
  • Πυκνότητα φύτευσης
  • Συνθήκες περιβάλλοντος
  • Στάδιο ανάπτυξης
  • Ζωηρότητα φυτού
  • Καλλιεργητική διάρκεια
  • Ποικιλία
X