Επίδραση Soil Set & Crop-Set, σε καλλιέργεια Αγγουριάς

Αποδεικτικός αγρός εφαρμογής Soil Set &  Crop-Set, σε καλλιέργεια Αγγουριάς, ποικιλίας Cretasun, περιοχή Ζαχάρω.
Μάρτυρας

Παρατηρήσεις:

  1. Καλύτερη εικόνα θρέψης χωρίς έντονα συμπτώματα τροφοπενιών, Ασβεστίου κυρίως, όπως εμφανίστηκαν στο Μάρτυρα.
  2. «Δυνατοί» πλευρικοί βλαστοί, με ανάλογη καρπόδεση.
  3. Ομοιομορφία καρποφορίας.
  4. 12% αύξηση της απόδοσης συγκριτικά με τον Μάρτυρα.
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ