Η Ελιά (Olea Europaea L.) είναι ένα φυτό αιωνόβιο, υποτροπικό, αειθαλές και ανεμόφιλο. Τα κύρια προϊόντα που παράγονται από την καλλιέργειά της, είναι το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές. Καλλιεργείται σε ευρεία έκταση στις περιοχές του Ελλαδικού χώρου (60% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων), απασχολώντας ένα μεγάλο κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού. Υπό ομαλές συνθήκες ο ετήσιος… Συνεχίστε να διαβάζετε το Βασική λίπανση Ελιάς και Οργανοχημικά λιπάσματα

Ο Αραβόσιτος (Zea mays L.), είναι ένα από τα πιο σημαντικά ετήσια εαρινά φυτά μεγάλης καλλιέργειας για την Ελλάδα. Η ορθολογική λίπανση του αραβοσίτου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Η επιφανειακή λίπανση του αραβοσίτου, αφορά κυρίως τη χορήγηση σημαντικού ποσοστού Αζώτου (Ν) κατά την… Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιφανειακή λίπανση Αραβοσίτου, με χρήση λιπασμάτων διπλής παρεμπόδισης Αζώτου

Ένας μοναδικά επιτυχημένος συνδυασμός αμπελουργικής θρέψης! Καθώς οδεύουμε προς τα κρίσιμα στάδια βλάστησης και ανθοφορίας για τις περισσότερες ποικιλίες της αμπέλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι διαφυλλικές εφαρμογές εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης & βιοδιεγερτών – ρυθμιστών ανάπτυξης, στα συγκεκριμένα στάδια, είναι αρκετά σημαντικές για τη φυσιολογική ανάπτυξη του πρέμνου. Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, έχει αναπτύξει ένα… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ένας μοναδικά επιτυχημένος συνδυασμός Αμπελουργικής θρέψης

Η χρήση Βιοδιεγερτών – Ρυθμιστών Ανάπτυξης στη γεωργική πράξη, επηρεάζει μια σειρά από φυτικές φυσιολογικές διεργασίες, όπως η αποτελεσματικότερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, η βελτίωση της απόκρισης των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αλλά και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων. Η τρέχουσα ακαδημαϊκή αντίληψη για τον τρόπο… Συνεχίστε να διαβάζετε το Λιπάσματα BEST, τεχνολογίας PGH

Στις αγορές φρούτων, χαρακτηριστικά φυσικής εμφάνισης και ποιότητας, όπως είναι το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα, η συνεκτικότητα, τα σάκχαρα και η μετασυλλεκτική τους διάρκεια, συνδέονται στενά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά, την οικονομική τους αξία. Τόσο η διατήρηση, όσο και η ενίσχυση των παραπάνω χαρακτηριστικών, αποτελούν πρωταρχικό καλλιεργητικό στόχο για τους… Συνεχίστε να διαβάζετε το Με έμφαση στην ποιότητα των φρούτων

Η τομάτα (Lycopersicon esculentum L.) θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές κηπευτικές καλλιέργειες παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα η επιτραπέζια τομάτα βρίσκεται στη δεύτερη σε έκταση θέση, μετά την πατάτα. Έχει υπολογιστεί, πως σε υπαίθρια καλλιέργεια φθάνει σε αποδόσεις μέχρι και 6 τόνους/στρέμμα, ενώ σε θερμοκηπιακή – υδροπονική καλλιέργεια μπορεί να φθάσει σε αποδόσεις πάνω από… Συνεχίστε να διαβάζετε το Λιπάσματα BEST στην καλλιέργεια της τομάτας

Η ενίσχυση της αντοχής των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις, είναι ένα αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικό για τη φυσιολογική ανάπτυξη καλλιεργειών, υψηλών απαιτήσεων (high value crops), όπως είναι τα κηπευτικά είδη. Οι αβιοτικές καταπονήσεις (ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή αλατότητα, ξηρασία κ.ά) δεν επιδρούν αρνητικά μόνο στην απόδοση, αλλά και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, προκαλώντας μορφολογικές, φυσιολογικές και… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ψύχος & Βιοδιεγέρτες

Παρατηρήσεις: Ενισχυμένη φυλλική επιφάνεια. Υψηλότερο ποσοστό Χλωροφύλλης. Αυξημένη παραγωγή. Ενισχυμένη αντοχή σε συνθήκες stress.

Παρατηρήσεις:

Παρατηρήσεις: Θεαματική αύξηση μεγέθους καρπών.  Ενισχυμένη συγκράτηση καρπών. Πρωίμιση της παραγωγής.