Τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα (humic & fulvic acids), διαδραματίζουν έναν σπουδαίο και ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών. Καλλιέργειες οι οποίες αναπτύσσονται σε εδάφη τα οποία περιέχουν επαρκή ποσότητα Χουμικών (HΑs) και Φουλβικών πρόσθετων (FAs), έχουν αυξημένη αντοχή στο αβιοτικό stress, είναι πιο εύρωστες και… Συνεχίστε να διαβάζετε το Χουμικά – Φουλβικά Οξέα

ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Από τη σκοπιά της γονιμότητας η εδαφική μικροβιολογία έχει, κυρίως, ενδιαφέρον σε έναν μικρό όγκο εδάφους, τη ριζόσφαιρα: πρόκειται για τον όγκο εδάφους που περιβάλλει τις ρίζες σε απόσταση λίγων χιλιοστών (5mm ή περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις)  και επηρεάζεται από αυτές. Το υπόλοιπο έδαφος, αυτό που δεν φιλοξενεί ρίζες, μπορεί να… Συνεχίστε να διαβάζετε το Μικροβιολογία εδάφους